Biuletyn 23 grudnia 2016 r.

wtorek, 27 grudnia 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

23 grudnia 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szkolnictwo wyższe

infografika umoWszystkie województwa z Uniwersytetami Młodego Odkrywcy

65 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych.

Podczas pierwszej edycji UMO do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków. Zwycięskie projekty mogą liczyć na granty w wysokości do 40 tys. zł – środki przeznaczone będą na realizację programów w okresie od lutego do czerwca 2017 roku. W kolejnej edycji konkursu (planowanej na drugi kwartał przyszłego roku) do zdobycia będą granty w wysokości nawet 70 tys. złotych.

Przycisk czytaj więcej


Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKolejna konferencja programowa NKN

26-27 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki.

Przedstawiciele środowiska akademickiego zastanawiać się będą nad ścieżkami kariery akademickiej, mechanizmami awansu zawodowego i oceny pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej


Grafika symbolizująca książkę z dwoma znakami "@"Rozliczenia dotacji celowej w 2016 r. część 38.

Terminy: przesłanie rozliczenia do 31 stycznia 2017 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowana została informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania. 

Przycisk czytaj więcej


ręce w geście pomocy i wsparciaNajwyższy dochód uprawniający do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2017/2018 wynosi 2500 zł.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

NaukobusW Polskę rusza pierwszy Naukobus!

Nawet do stu tysięcy dzieci dotrze Naukobus – nowoczesne laboratorium mobilne, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik zaprezentowało w poniedziałek w Gminnym Zespole Szkół w Kozłowie.

Mobilna wystawa z ponad dwudziestoma eksponatami, które można dotknąć i przetestować, to sposób na dotarcie do uczniów z wsi, miast i miasteczek, gdzie dostęp do atrakcyjnych form edukacji jest utrudniony. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzą doświadczenia z zakresu fizyki, będą mogły poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce – a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Przycisk czytaj więcej


Logo NCN65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską

Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1

Terminy: nabó wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu

Budżet: 30 mln zł

UWERTURA

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA

Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł

Przycisk czytaj więcej


grafika z konturem Polski i wieloma węzłami w środkuBaza projektów NCN

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło bazę realizowanych, zakończonych oraz rozliczonych projektów badawczych finansowanych ze środków Centrum. 

Baza umożliwia wyszukiwanie za pomocą danych kierownika projektu (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, płeć, kraj pochodzenia), jednostki realizującej (nazwa, miejscowość, województwo) oraz szczegółowych informacji o projekcie i konkursie, takich jak status, numer ID, typ lub edycja konkursu, grupa nauk, panel oraz deskryptor.

Dzięki tak skonstruowanej wyszukiwarce można między innymi uzyskać listę projektów badawczych realizowanych w jednostce, mieście czy województwie lub kierowanych przez daną osobę. Baza umożliwia również wyszukiwanie według słów kluczowych, które odsyłają do projektów o podobnej tematyce badawczej.

Przycisk czytaj więcej


grafika: czerwone sylwetki ludzi w grupieNabór ekspertów do Komitetu Naukowego BBI JU

Terminy: składanie ofert do 26 stycznia 2017 r.

Wspólne Przedsięwzięcie ds. Bioprzemysłu (Biobased Industry Joint Undertaking - BBI JU) ogłosiło nabór na dodatkowych członków Komitetu Naukowego (Scientific Committee).

Szczegółowa informacja na temat wymagań, zakresu oczekiwanych kompetencji, wymaganych dokumentów i procesu selekcji dotyczących ww. naboru określone zostały w poniższych dokumentach:

 • Call for Expressions of Interest 2016 for experts to be appointed members of the Scientific Committee of the BBI JU,
 • Decision of the Governing Board.

Przycisk czytaj więcej

Czerwona grafika: dwa zębate kołaNabór wniosków w przedsięwzięciu „KIC 2016 – wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT”

Terminy: nabór wniosków do 9 stycznia 2017 r.; refundacji podlegają koszty poniesione od 14 stycznia 2016 r. do 14 lipca 2016 r.

Budżet: maksymalne koszty podlegające refundacji to 100 tys. zł 

Zachęcamy do zgłaszania wniosków o sfinansowanie kosztów związanych z konkursem na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 

Koszty związane z przygotowaniem wspólnego wniosku projektowego we współpracy z partnerami zagranicznymi i złożeniem go w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii obejmują następujące kategorie kosztów:

 • przygotowanie (napisanie) wniosku projektowego lub jego części,
 • składka (wpłata) do konsorcjum międzynarodowego (funduszu konsorcjum międzynarodowego),
 • wynagrodzenia osób realizujących zadania na rzecz konsorcjum,
 • organizacja działalności konsorcjum i spotkań konsorcjum.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Grafika z narzędziami laboratoryjnymiZaproszenie do udziału w konkursie SUGI

Terminy: nabór wniosków wstępnych do 15 marca 2017 r.

Budżet: 28,5 mln euro 

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
 • Multi-level Governance and Management,
 • Managing Strategies and Solutions.

Przycisk czytaj więcej


Logo HR Excellence in ResearchInstytut Chemii Przemysłowej z prestiżowym logo HR

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego uzyskał europejskie logo Human Resources Excellence in Research. To 31 instytucja z Polski z tym wyróżnieniem.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Grafika: kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi przyjazdyLetnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – lipiec i sierpień 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w lipcu 2017 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 8 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

 • dwóch czterotygodniowych dla 65osób każdy;
 • sześciu trzytygodniowych dla 45 osób każdy.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kursy mają objąć nie tylko naukę języka, lecz także być okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików