Biuletyn 25 listopada 2016 r.

poniedziałek, 28 listopada 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

25 listopada 2016 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Gowin i prof. Łukasz SzumowskiNowy podsekretarz stanu w MNiSW

Do kierownictwa MNiSW dołączył prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski.

Nowy podsekretarz stanu jest kardiologiem, elektrofizjologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. W tym roku otrzymał również z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora.

Przycisk czytaj więcej


Szkolnictwo wyższe

Kiklu roześmianych studentów z książkamiRekrutacja 2016: uczelnie techniczne najczęstszym wyborem maturzystów

Studia w tym roku rozpocznie łącznie 436 316 osób – to niemal o 10 tysięcy mniej niż w roku akademickim 2015/2016. Ponad 340 tysięcy studentów rozpocznie naukę na uczelniach publicznych. Do szkół prywatnych przyjęto ponad 92 tysiące osób.

Najczęściej wybieranym kierunkiem po raz kolejny okazała się informatyka – na studia przyjęto ponad 35 tysięcy osób. Na drugim miejscu znalazło się zarządzanie (21 974 studentów). Trzecie i czwarte miejsce wśród najchętniej wybieranych kierunków zajęły, z niewielką różnicą przyjętych: prawo (19 771) oraz psychologia (19 461).

Jeśli chodzi o najczęściej wybierane uczelnie, ranking zdominowały w tym roku uczelnie techniczne. Pierwsze cztery miejsca należą do: Politechniki Warszawskiej (ok. 7 kandydatów na jedno miejsce), Politechniki Poznańskiej (6 kandydatów), Politechniki Gdańskiej (5,8) oraz Politechniki Łódzkiej (5,2). Uniwersytet Warszawski, podobnie jak w zeszłym roku, uplasował się na piątym miejscu – o jedno miejsce rywalizowało ze sobą ok. 4 kandydatów.

Przycisk czytaj więcej


Grafika: czerwona sylwetka nowoczesnego budynkuLista ofert rekomendowanych do realizacji praktyk zawodowych w PWSZ

W ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” wyłoniono 27 publicznych i niepublicznych uczelni zawodowych, które przeprowadzą praktyki zawodowe na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Projekt zakłada udział maksymalnie 7 000 studentów, którzy w ramach działań uczelni wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych i podniosą swoje kompetencje. Rezultatem projektu będzie rozwój kompetencji studentów, zwiększenie elastyczności uczelni w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz zacieśnienie współpracy między pracodawcami a uczelniami.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

Jarosław Gowin przemawia podczas konferencji w ToruniuGowin: na temat nauk humanistycznych narosło wiele mitów

– To nieprawda, że współczesny rynek pracy potrzebuje jedynie wąsko wyspecjalizowanych fachowców. Równie potrzebni są ci, którzy dysponują szerokimi kompetencjami ogólnymi i rozumieją kontekst kulturowy. To wielka szansa, stojąca przed naukami humanistycznymi i społecznymi – powiedział w Toruniu wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji programowej dotyczącej humanistyki.

Konferencja pt. „Rozwój humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?” była drugim spotkaniem w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki. Pierwsze odbyło się miesiąc temu w Rzeszowie i dotyczyło problematyki umiędzynarodowienia polskiej nauki.

Jarosław Gowin zaznaczył, że nie przez przypadek na samym początku rozważań kongresowych poruszany jest problem humanistyki. – Wszyscy tu obecni mamy chyba świadomość, że ucieczka od tego obszaru nauki i dbania o dziedzictwo narodowe to ucieczka donikąd.

Przycisk czytaj więcej


Premier Gowin wręcza nagrody wybitnym naukowcomWicepremier Gowin wręczył najlepszym naukowcom nagrody Prezesa Rady Ministrów

Na czwartkowej uroczystości Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, w imieniu premier Beaty Szydło wręczył nagrody 44 naukowcom. Za wybitny dorobek naukowy nagrodzeni zostali profesorowie Grzegorz Błaszczyk, Andrzej Borowski, Agnieszka Chacińska, Marek Cyprian Chmielewski, Józef Spałek oraz Bogusław Śliwerski.

Za osiągnięcia naukowo-techniczne wręczono nagrody trzem zespołom badaczy. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół pod kierownictwem dra hab. inż. Jana Zawilaka, który opracował energooszczędne silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi. Drugą nagrodę odebrał zespół prof. dra hab. inż. Włodzimierza Choromańskiego za opracowanie systemu zrównoważonego transportu i osobistej mobilności. Trzecia nagroda przypadła zaś zespołowi profesora Mirosława Wielgosia i dra Przemysława Kosińskiego, którzy wprowadzili do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z wrodzoną przepukliną przeponową. Nagrodzono również dziesięć rozpraw habilitacyjnych i dwadzieścia pięć doktorskich.

Przycisk czytaj więcej


logo Programu - Diamentowy GrantRusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom. 

Przycisk czytaj więcej


Logo NCNKonkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Przycisk czytaj więcej


logo projektu DIALOGZnamy kolejnych laureatów konkursu DIALOG

Dziesięć projektów otrzyma dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu DIALOG. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 12 mln zł.

Dzięki DIALOG-owi wspieramy działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

DIALOG obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

  • Doskonałość naukowa
  • Nauk dla innowacyjności
  • Humanistyka dla rozwoju

O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki jak i konsorcja. W dziedzinach takich jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Sala w Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent podpisuje ustawę.Ustawa o innowacyjności podpisana przez prezydenta

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne – to podstawowe rozwiązania dla firm chcących inwestować w badania i rozwój. Pierwsza ustawa o innowacyjności, którą przygotowało MNiSW, została właśnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt ustawy prezentuje szeroki pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Zachęty w postaci ulg podatkowych, ustabilizowania finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych mają przyczynić się do osiągnięcia w 2020 roku poziomu wydatków na B+R w wysokości 1,7% PKB. W stosunku do 2014 roku byłby to wzrost aż o 0,76 punktu procentowego.

Przycisk czytaj więcej


Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiKonferencja NKN we Wrocławiu nt. współpracy nauki z gospodarką i administracją

Terminy: 8-9 grudnia 2016 r.

Miejsce: Wrocław

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Wrocławską zapraszają do udziału w konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Trzecia z cyklu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w 2017 roku ma na celu zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych.

W konferencji planowany jest udział przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Przycisk czytaj więcej


logo NCBRLIDER - NCBR wyłonił laureatów siódmej edycji - kolejna już w przyszłym roku

Terminy: nabór wniosków w VIII edycji od 16 stycznia do 17 marca 2017 r.

Kto: młodzi naukowcy

Budżet: 40 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uroczyście ogłosiło wyniki VII edycji programu LIDER. 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma łącznie prawie 40 mln zł.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Wśród nagrodzonych projektów tegorocznej edycji programu najwyżej oceniony został projekt dr Eweliny Król z Uniwersytetu Gdańskiego, na realizację którego otrzyma prawie 1,2 mln zł. Prowadzony przez nią międzyuczelniany zespół prowadzi badania nad szczepionką przeciwko wirusowi Zika, opartą na rekombinowanych białkach lub cząstkach wirusopodobnych, które nie zawierają materiału genetycznego wirusa. Dzięki temu szczepionka nie niesie ryzyka namnożenia się wirusa w organizmie. W ramach projektu naukowcy z zespołu dr Król opracują metodologię produkcji szczepionki w skali półtechnicznej, która będzie podstawą do jej wdrożenia.

Przycisk czytaj więcej


Konferencja "Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju"

Termin: 5 grudnia 2016 r.

Miejsce: Centrum Konferencyjne PGE Narodowy, przy al. Księcia Jana Poniatowskiego 1 w Warszawie

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo.

Przycisk czytaj więcej


Logo KPKDni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów na 2017 rok w programie Horyzont 2020

  • 30 listopada 2016: EURATOM – spotkanie brokerskie w Bratysławie;
  • 30 listopada – 2 grudnia 2016: Energia – konferencja SET Plan i spotkanie brokerskie w Bratysławie.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Logo Programu: studencka czapka na kuli ziemskiejStypendia rządu francuskiego na rok 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 5 marca 2017 r.

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Przycisk czytaj więcej


Logo Go PolandZagraniczne targi i konferencje w 2017 r.

W 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontynuować działania na rzecz podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zaplanowane na przyszły rok działania, związane z upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki w świecie, będą realizowane m.in. w ramach kampanii Ready, Study, Go! Poland, Research & Go! Poland.

W ramach kampanii w 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizuje polskie stoiska narodowe m.in. podczas targów w Wilnie, Tbilisi, Los Angeles, Sewilli, Baku a także w Chinach.

Przycisk czytaj więcej


Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyPolsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 21 lutego 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików