Biuletyn 28 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 1 maja 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

28 kwietnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Terminy: konferencja odbędzie się 25-26 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

To przedostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola finansowania doskonałości, w tym sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Przycisk czytaj więcej

Nowe zasady finansowanie uczelni publicznych – podział środków

W 2017 r. na podstawie nowych zasad finansowania dokonano podziału ponad 10,1 mld zł przeznaczonych na dotację podstawową dla uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wyniku podziału dotacji podstawowej na 2017 r. ponad 50% uczelni – w tym 25 państwowych wyższych szkół zawodowych – otrzymało wyższą dotację niż rok wcześniej. Z kolei liczba placówek, których finansowanie spadło, utrzymuje zbliżonym poziomie, co w latach ubiegłych.

Ustanowienie nowych zasad podziału środków publicznych to po deregulacji kolejny etap zmieniający oblicze polskiego szkolnictwa wyższego, a jednocześnie kolejny krok w kierunku zmian planowanych w tzw. Ustawie 2.0.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Terminy: nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Budżet: 43 mln zł

Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

NPRH: druga edycja konkursu modułu Dziedzictwo narodowe

W pierwszej połowie maja planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu modułu Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Przycisk czytaj więcej

Projekt składu Grup Wspólnej Oceny

Zachęcamy do zapoznania się z projektem składu Grup Wspólnej Oceny jednostek naukowych.

Przycisk czytaj więcej

Otwarta nauka – wypełnij ankietę

Terminy: ankieta jest dostępna do 15 maja 2017 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. HR i mobilności naukowców zbiera opinie na temat zaangażowania instytucji naukowych i pracowników badawczych w promowanie zasad otwartej nauki – jak pracownicy są do tego zachęcani oraz jakie umiejętności są niezbędne w celu publikowania zgodnie z zasadami Open Science. Ankiety są anonimowe.

Przycisk czytaj więcej

Wzór umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Na stronie internetowej MNiSW udostępniliśmy wzory umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej  naukę.

Poniższe załączniki mają zastosowanie dla poszczególnych rodzajów Wnioskodawców, którzy otrzymali środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (nabór na rok 2017).

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

GameINN: 100 mln zł w kolejnym konkursie dla sektora gier video

Terminy: nabór wniosków od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Budżet: 100 mln zł

Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.

Przycisk czytaj więcej

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Terminy: konferencja odbędzie się 17 maja 2017 r. 

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli polskich firm od start-upów, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

Przycisk czytaj więcej

Szczegóły dotyczące nowych zasad wynagradzania w Horyzoncie 2020

Komisja Europejska opublikowała Annotated Model Grant Agreement (wersja 4.0). W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020. Zostały one wprowadzone w lutym br. w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017).

Zmiany te są następstwem trwającej od dłuższego już czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania dotychczasowych zasad dotyczących kosztów osobowych w programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Szczecinie

Terminy: spotkanie odbędzie się 11 maja 2017 r.

Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz  możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, rejestracja jest obowiązkowa. 

Przycisk czytaj więcej

NCBR napędza polski sektor motoryzacyjny

Przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej otrzymają prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu INNOMOTO. 

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu - oceny panelowej - 54 wnioski. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się m.in.:

 • skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych,
 • stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych,
 • opracowanie nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską konstrukcję hybrydową,
 • stworzenie cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car-sharing”,
 • prace nad innowacyjnymi wymiennikami ciepła dostosowanymi do pojazdów elektrycznych,
 • opracowanie przyjaznego dla środowiska procesu recyklingu i odzysku wyeksploatowanych opon wielkogabarytowych oraz
 • stworzenie innowacyjnego systemu automatycznej kontroli wizualnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do testowania podzespołów elektronicznych.

Przycisk czytaj więcej

Trzecia edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

Terminy: konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie

Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w trzeciej edycji Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji – wydarzenia gromadzącego przedstawicieli sektora nauki, biznesu i administracji publicznej, które otworzy m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarz Stanu, prof. Aleksander Bobko.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Jak stworzyć udany cyfrowy ekosystem”. Wśród honorowych gości i prelegentów znajdą się m.in. Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Pan Jovan Kurbalija, Prezes DiploFoundation w Genewie. 

Zamiar wzięcia udziału w konferencji należy zgłaszać pod adresem e-mail: var.events@eda.admin.ch. 

Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Ruszyła rejestracja na debatę Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Terminy: wydarzenie odbędzie się 9 maja 2017 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie

Potencjał młodzieży w szczególny sposób docenia Unia Europejska, która co dwa lata inicjuje Europejski Tydzień Młodzieży. W tym roku europejskim hasłem przewodnim jest "Twórz, działaj, włącz się". Polskie obchody ETM skupią się na tematyce zmian technologicznych. Postępujący rozwój społeczeństwa cyfrowego wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie, a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, wielokulturowość. Dodatkowo w związku z 30-leciem programu Erasmus towarzyszące spotkania będą okazją do popularyzacji programu, a także do wysłuchania pomysłów młodych ludzi dotyczących kształtowania przyszłych kierunków polityki młodzieżowej UE.

Przycisk czytaj więcej

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu – seminarium

Terminy: serminarium odbędzie się 17 maja 2017 r.; rejestracja potrwa do 8 maja 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z podejmowaniem studiów przez cudzoziemców, uznawalnością świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą oraz uzyskiwaniem wizy studenckiej. Omówione zostaną kwestie dotyczące przenoszenia osiągnieć studenta, zaliczania egzaminów i punktów ECTS oraz wznawiania studiów.

Przedstawimy także informacje dotyczące uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w wybranych państwach oraz zasady ich uznawania w naszym kraju. Poruszony zostanie również temat zatrudniania nauczycieli akademickich w Polsce i uzyskiwania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików