Biuletyn 3 lutego 2016 r.

poniedziałek, 6 lutego 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

3 lutego 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tworzenie gier jest fajniesze niż granie!

Kampania społeczna programuj.gov.pl ma zachęcić młodych ludzi i ich rodziców do programowania, a także pokazać, że tworzenie gier daje większą frajdę niż samo granie. Branża gier wideo jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. W 2017 roku wartość globalnego rynku przekroczyć może 102 mld dolarów. Polska ma szansę w ciągu kilku najbliższych lat osiągnąć w nim 1-procentowy udział.

Polscy programiści należą do światowej czołówki. W Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej Polacy zdobyli 101 medali, co pod względem liczby krążków daje Polsce drugie miejsce, tuż za Chińczykami. Wg HackerRank, międzynarodowej firmy rekrutacyjnej, Polska jest jednym z trzech krajów, z których pochodzą najlepsi specjaliści od wytwarzania oprogramowania.

Kampania programuj.gov.pl Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ruszyła 31 stycznia.

Przycisk czytaj więcej

Szkolnictwo wyższe

Kongres polskich studentów w Wielkiej Brytanii już po raz dziesiąty

Podczas jubileuszowego Kongresu Stowarzyszeń Studenckich w Cambridge goście debatowali m.in. nad zmianami w polskim szkolnictwie wyższym i możliwością kontynuowania kariery w Polsce, a także nad wpływem Brexitu na sytuację obywateli polskich w Wielkiej Brytanii.

Minister Szumowski, który wziął udział w spotkaniu, zachęcał studentów i młodych polskich naukowców do powrotu. Zaznaczył równocześnie, że – pozostając w Wielkiej Brytanii – mogą stać się najlepszymi ambasadorami polskiej kultury w świecie. – Jeśli zdecydujecie się na karierę zagranicą, bądźcie ambasadorami polskiej kultury, która razem z innymi narodami współtworzy cywilizację europejską od ponad 1000 lat. Bądźcie ambasadorami polskiej doskonałości naukowej, która jest znakiem rozpoznawczym polskich uniwersytetów i uczonych od ponad 650 lat – powiedział Łukasz Szumowski.

Przycisk czytaj więcej

Studiujesz? Praktykuj! – NCBR inwestuje w programy stażowe

Terminy: nabór wniosków od 6 marca do 7 kwietnia 2017 r.

Budżet: 150 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję programu „Studiujesz? Praktykuj!” skierowanego do szkół wyższych. Uczelnie we współpracy z przedsiębiorcami stworzą i zrealizują wysokiej jakości praktyki i staże związane bezpośrednio z kierunkami studiów. 

Każdy z dofinansowanych projektów potrwa od 12 do 24 miesięcy i obejmie ostatnie semestry studiów. Zakresy tematyczne staży będą bezpośrednio związane z kierunkami studiów – tak, by zapewnić praktyczne wykorzystanie efektów kształcenia w toku zadań wykonywanych podczas praktyk. Minimalny wymiar stażu będzie wynosił 120 godzin i obejmie co najmniej 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Termin: nabór wniosków do 31 marca 2017 r. 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Nagrody przyznaje się m.in. za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Przycisk czytaj więcej

Upublicznienie osiągnięć zgłoszonych w procesie kategoryzacji

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał komunikat w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie, w związku z licznymi postulatami środowiska naukowego, Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję, aby po zakończeniu ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, osiągnięcia zgłoszone przez jednostki w ankiecie jednostki zostały upublicznione.

Zakres oraz forma przekazania danych do wiadomości publicznej zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Przycisk czytaj więcej

Promujmy polskie projekty realizowane w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przygotował listę projektów realizowanych przez polskie jednostki, finansowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, w Programie Ramowym Horyzont 2020. 

 • INDIVIDUAL FELLOWSHIP (IF-EF; IF-GF): Indywidualne granty wyjazdowe/przyjazdowe dla naukowców mających stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia naukowego.
 • INNOVATIVE TRAINING NETWORKS: międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe mające na celu wsparcie kariery i zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców (ze stażem pracy badawczej krótszym niż 4 lata i bez stopnia doktora), w tym doktorantów.
 • RESEARCH & INNOVATION STAFF EXCHANGE: Międzynarodowa i międzysektorowa wymiana pracowników, służąca zacieśnianiu współpracy między różnymi sektorami krajów UE, stowarzyszonych z H2020 oraz z krajami trzecimi.
 • COFUND: Współfinansowanie programów grantowych mające na celu wsparcie kariery oraz międzynarodowej i międzysektorowej mobilności początkujących naukowców, doktorantów (COFUND – DP) i doświadczonych naukowców (COFUND – FP).
 • RESEARCHERS’ NIGHT: Organizacja wydarzeń mających na celu przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Przycisk czytaj więcej

Ponad 225 mln zł na zespoły badawcze, współpracę międzynarodową i pionierskie badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6. Na liście laureatów znalazło się 161 naukowców z całej Polski, którzy otrzymają łącznie ponad 225 mln zł na prowadzenie badań podstawowych.

W rozstrzygniętych właśnie konkursach realizowane będą szeroko zakrojone badania, które wymagają współpracy większego grona uczonych. SONATA BIS pozwala naukowcom założyć nowy zespół badawczy, laureaci konkursu HARMONIA realizują projekty wspólnie z zagranicznymi ośrodkami, natomiast w ramach MAESTRO najbardziej doświadczeni badacze kierują pracami o charakterze pionierskim. Do trzech konkursów zgłoszono łącznie 672 projekty, z których 161 uzyskało finansowanie. Daje to średni współczynnik sukcesu na poziomie prawie 24%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji tych samych konkursów.

Przycisk czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie z prof. Jackiem Jemielitym

Termin: 11 lutego 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu organizuje spotkanie z prof. Jackiem Jemielitym, biochemikiem, którego ostatnie rezultaty badań przyczyniają się znacznie do zwiększenia potencjału terapuetycznego leków na niektóe nowotwory. Wstęp na spotkanie jest darmowy; ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracja jest obowiązkowa. Formularz dostępny jest w linku poniżej.

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej


Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Terminy: nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki;
w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Doktoraty wdrożeniowe przyjęte przez Radę Ministrów

Doktoraty wdrożeniowe mają ożywić współpracę między środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym, a także usprawnić transfer wiedzy między nauką a biznesem. To także nowa, szybka ścieżka dojścia do pierwszego stopnia naukowego. W programie przewidziano udział trzech grup:

 • absolwentów z tytułem magistra lub równorzędnym, którzy mają zamiar rozwijać swoją karierę akademicką;
 • najlepszych ośrodków akademickich w kraju, czyli jednostek naukowych z kategorią A+ i A;
 • przedsiębiorców i innych pracodawców, którzy chcą rozwijać działalność badawczo-rozwojową i uzyskać tym samym przewagę rynkową.

Doktoraty wdrożeniowe będą prowadzone w systemie dualnym. Oznacza to, że jednostka naukowa wraz z przedsiębiorstwem ustalają plan badań, który nastawiony jest na rozwiązanie konkretnego problemu wskazanego przez pracodawcę, a doktorant zyskuje dwóch opiekunów. Pierwszym z nich jest opiekun naukowy – samodzielny pracownik naukowy, który kontroluje jakość badań, drugim zaś opiekun pomocniczy, wyznaczany przez pracodawcę. Podwójna opieka merytoryczna to sposób na intensyfikację kontaktu między światem nauki a biznesu.

Przycisk czytaj więcej

Rusza kolejna szybka ścieżka

Termin: nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. 

Budżet: miliard zł dla MŚP; 400 mln zł dla dużych przedsiębiorców

Miliard złotych na wsparcie innowacji w sektorze MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy „szybkiej ścieżki”. Ich nowatorska formuła - ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, prowadzony etapami nabór wniosków oraz krótki czas wydania decyzji o dofinansowaniu - jest bardzo atrakcyjna dla firm. 

W konkursach „szybkiej ścieżki” dla MŚP w 2016 roku przedsiębiorcy złożyli prawie tysiąc wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Duże przedsiębiorstwa złożyły zaś 74 wnioski, których łączna wartość wyniosła prawie 900 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Konkursy w obszarze Przestrzeń kosmiczna

Termin: nabór wniosków we wszystkich konkursach upływa 1 marca 2017 r.

Komisja Europejska prowadzi nabór wniosków konkursowych w obszarze Przestrzeń kosmiczna w tematach: COMPET, Earth Observation, GALILEO. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej - wyniki konkursu

Na stronie MNiSW opublikowane zostały wyniki konkursu na przeprowadzenie kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich.

Przycisk czytaj więcej

Wspólne polsko-niemieckie projekty badawcze w latach 2018-2019

Termin: składanie wniosków do 30 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.

Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.

DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.

Przycisk czytaj więcej

Akredytacje zagraniczne – przesłanie lub uzupełnienie ankiet

Termin: nadsyłanie akredytacji do 15 lutego 2017 r.

Opracowywany aktualnie katalog zagranicznych akredytacji i certyfikatów objętych finansowaniem będzie podstawą do finansowania zagranicznych akredytacji i certyfikatów w projekcie pozakonkursowym MNiSW „Akredytacje zagraniczne”.

W związku z tym prosimy uczelnie zainteresowane uzyskaniem finansowania w powyższym projekcie o ew. uzupełnienie ankiet przesłanych Państwu przed spotkaniami informacyjnymi w listopadzie i grudniu 2016 r., jeżeli zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu akredytacji zagranicznych, o które będą się Państwo ubiegali.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików