Biuletyn 31 marca 2017 r.

poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

31 marca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia - relacja z konferencji

Jakie są oczekiwania rynku pracy wobec studentów, jak wdrożyć procesy deregulacyjne na uczelniach, w jakiś sposób kształcić przyszłych nauczycieli i jak zreformować Polską Komisję Akredytacyjną – o tym między innymi mówił Jarosław Gowin, szef resortu nauki, podczas konferencji programowej w Lublinie.

Na kolejnej już, szóstej konferencji organizowanej w ramach Narodowego Kongresu Nauki, który odbędzie się we wrześniu tego roku w Krakowie, środowisko akademickie dyskutowało na temat doskonałości edukacji akademickiej. Wystąpienie programowe wygłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Przycisk czytaj więcej

Najlepsi z najlepszych 2.0 - spotkanie informacyjne

Terminy: spotkanie odbędzie się 12 kwietnia 2017 r. o godz. 11:00-14:00; rejestracja do 6 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20 w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”. W spotkaniu możliwy jest udział 1 osoby z każdej jednostki organizacyjnej uczelni.

Prosimy o przekazanie potwierdzenia udziału w spotkaniu (ze wskazaniem imienia i nazwiska uczestnika) w terminie do 6 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00 na ww. adres mailowy.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Terminy: nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako ogłasza konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Rozstrzygnięcie konkursu na działalność upowszechniającą naukę na rok 2017

Rozstrzygnęliśmy konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2017 rok.

Decyzje administracyjne będą sukcesywnie wydawane Wnioskodawcom, w pierwszej kolejności decyzje przyznające środki finansowe. Wzór umowy o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę zostanie umieszczony na stronie internetowej MNiSW w zakładce działalność upowszechniająca naukę.

Przycisk czytaj więcej

Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:

  • 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty ITN realizowane w Polsce.
  • 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA.
  • 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!

Przycisk czytaj więcej

Składanie wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

Terminy: nabór wniosków do 21 kwietnia 2017 r.

Przedłużeniu uległy terminy składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  • informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności;

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Gowin: rodzime technologie zamiast zagranicznych transferów

– Wzrost PKB i zamożności społeczeństwa wyczerpał nasze przewagi na rynku globalnym – takie jak niskie koszty wynikające z niskich płac. Polakom, Czechom, Słowakom czy Węgrom nie wystarcza już bycie montownią najlepszego sprzętu AGD. Chcemy rozwijać innowacyjne technologie i brać udział jako liczący się gracz w bitwie o najbardziej wartościowe zasoby ludzkie na globalnym rynku – powiedział podczas Kongresu Innowatorów wicepremier Jarosław Gowin.

W Kongresie Innowatorów (Central Eastern Europe Innovators Summit) wzięli udział premierzy Polski, Węgier, Czech oraz Słowacji, a także innowatorzy, start-upowcy i szefowie działów R&D, którzy debatują nad praktycznymi aspektami innowacyjności. 

Przycisk czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.

Przycisk czytaj więcej

Warsztaty: Jak napisać dobry wniosek i odnieść sukces w Horyzoncie 2020?

Terminy: warsztaty odbędą się 4 kwietnia 2017 r. od 9:30 do 15:30

Miejsce: IMM Office Center (klatka A) przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty z pisania wniosków do I i II Fazy Instrumentu MŚP.

Instrument MŚP został uruchomiony w ramach „Horyzontu 2020”, aby wspomóc innowacyjne MŚP w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. Instrument MŚP składa się z 3 faz. Warsztaty dotyczyć będą Fazy 1 – Studium Wykonalności oraz Fazy 2 – Realizacji.

Podstawowym celem Fazy I jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Natomiast zadaniem Fazy II jest przygotowanie rozwiązania/produktu/usługi do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji.

Warsztaty poprowadzą Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przycisk czytaj więcej

Europejska Stolica Innowacji – KE czeka na zgłoszenia kandydatur

Terminy: nabór wniosków do 21 czerwca 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję konkursu na Europejską Stolicę Innowacji. Tytuł ten przypadnie miastom, które w najlepszy sposób promują innowacje, mające na celu poprawę życia mieszkańców.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich miast w krajach członkowskich i stowarzyszonych z Programem Ramowym Horyzont 2020, o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tysięcy.

Ze wszystkich zgłoszonych miast, wybrane zostaną trzy. Zwycięzca konkursu, oprócz przyznania tytułowej nagrody, otrzyma nagrodę finansową w kwocie 1 mln euro. Miasta, które zajęły drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy euro każde.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Terminy: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

I. Krok 1: 
Przygotowanie do aplikowania w naborze.

II. Krok 2: 
Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego (http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl).

III. Krok 3:
Uzyskanie certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ (dotyczy tylko rezydentów)

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma- wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Terminy: wydarzenie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godz. 11:00

Miejsce: Wrocławski Park Technologiczny (budynek DELTA, ul. Duńska 9)

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
  • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
  • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA

Terminy: targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Los Angeles (USA)

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przycisk czytaj więcej

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków

Terminy: nabór wniosków od 12 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.

Przycisk czytaj więcej

Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Termin: nabór wniosków do 10 kwietnia 2017 r.

Budżet: wysokość pojedynczego stypendium to 24 tys. dolarów kanadyjskich

Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017 / 2018 prowadzi Wirth Institute for Austrian and Central European Studies w University of Alberta w kanadyjskim Edmonton. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies a do jego obowiązków należy przygotowanie dysertacji doktorskiej.

W imieniu uczelni do ubiegania się o stypendium zapraszamy studentów studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.; termin aplikacji o indywidualne stoiska upływa 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików