Biuletyn 5 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 9 stycznia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

5 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ankieta na temat biuletynu

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w naszej ankiecie. Pozostałych zachęcamy do wypełnienia formularza - liczymy, że dzięki Państwa opiniom i uwagom uda nam się zwiększyć funkcjonalność biuletynu.

Przejdź do ankiety.

Szkolnictwo wyższe

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiStartuje rejestracja na styczniową konferencję NKN

Termin: 26-27 stycznia 2017 r. 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (26.01), Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (27.01)

Rozpoczęła się rejestracja uczestników kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki: „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach.

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych mających na celu przedyskutowanie najważniejszych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Finałem prac będzie zaplanowany na wrzesień 2017 Narodowy Kongres Nauki, na którym przygotowana zostanie nowa „konstytucja” dla polskiej nauki.

Przycisk czytaj więcej

Rozliczenia dotacji celowej w 2016 r. część 38.

Terminy: przesłanie rozliczenia do 31 stycznia 2017 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowana została informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania. 

Przycisk czytaj więcej


Nowa jakość studiów doktoranckich

Terminy: nabór wniosków od 1 lutego do 31 marca 2017 r.

Budżet: 155 mln zł

Kto: szkoły wyższe oraz jednostki, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora; projekty mogą być prowadzone jedynie przez jednostki naukowe z kategorią A lub wyższą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla szkół wyższych oraz instytutów naukowych na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich”. Podstawą konkursu będą modele studiów, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wypracowało podczas konsultacji ze środowiskiem naukowym. 

– Dofinansowane projekty będą trwać od 24 do 60 miesięcy, czyli obejmą pełny cykl kształcenia na studiach III stopnia. Zagwarantuje to młodym naukowcom kompleksową edukację w ramach nowatorskich programów i ułatwi podjęcie pierwszych i jednocześnie decydujących kroków do transferu wyników badań do gospodarki. Przewidujemy, że średnia wartość projektu na jednego uczestnika może sięgać nawet 135 000 zł – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przycisk czytaj więcej

Ponad 15 mln na Centrum Studiów Polskich w Cambridge

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało przekazać ponad 15 mln zł na wsparcie Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge – nowej inicjatywy, która ma za zadanie wspomagać rozwój Studiów Polskich w jednym z ważniejszych brytyjskich ośrodków akademickich.

Dodatkowe środki wyasygnowane przez MNiSW umożliwią polskiej katedrze w Cambridge przede wszystkim prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, a także wspólnych polsko-brytyjskich badań naukowych. Przyczynią się również w istotny sposób do kreowania Polski jako kraju z ogromnym potencjałem naukowym i kulturowym.

Przycisk czytaj więcej

Logo Erasmusa PlusaErasmusi zwolnieni z podatku

Studenci i akademicy, którzy wyjechali na stypendium w ramach Erasmus+, nie będą musieli płacić podatku dochodowego. Minister finansów podpisał właśnie rozporządzenie w tej sprawie.

Rozporządzenie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkie stypendia osób wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+. Dotyczy to zarówno szkolnictwa wyższego, jak i oświaty – studenci, kadra akademicka, ale również uczniowie, którzy w okresie między 1 stycznia 2017 roku a 31 grudnia 2018 roku będą przebywać na Erasmusie, nie zapłacą podatku od stypendium.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Logo NCNPrezentacja zespołów ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2016 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki przedstawia pełną listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2016 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:
  • HARMONIA 7, MAESTRO 7, SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r.
  • OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10, POLONEZ 1, ogłoszonych 15 września 2015 r.
  • ETIUDA 4, FUGA 5, SYMFONIA 4, ogłoszonych 15 grudnia 2015 r.
  • OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2, ogłoszonych 15 marca 2016 r.
Przycisk czytaj więcej

NCN: Konkurs na stanowisko koordynatora w grupie nauk ścisłych i technicznych

Termin: składanie dokumentów do 20 stycznia 2017 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła nabór kandydatów na stanowisko koordynatora dyscyplin w grupie nauk ścisłych i technicznych. Osoby ubiegające się o stanowisko muszą mieć stopień naukowy co najmniej doktora nauk technicznych, chemicznych, matematycznych lub fizycznych. Istotne jest również przynajmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej czteroletnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych.

Przycisk czytaj więcej

Informacja dotycząca rachunku bankowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

W związku z zamknięciem rachunku bankowego dla Funduszu Nauki i Technologii Polskiej prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwrotów niewykorzystanych środków oraz odsetek należy dokonywań na rachunek bankowy MNiSW prowadzony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie o numerze:

50 1010 1010 0032 5822 3100 0000

Przycisk czytaj więcej

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców - informacja nt. systemu OSF 

Ze względów technicznych, spowodowanych koniecznością wprowadzenia zmian, wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych, system teleinformatyczny Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), w którym należy składać wnioski o stypendia, dostępny będzie od 1 lutego 2017 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przycisk czytaj więcej

Czerwony kontur Polski ze strzałkami symbolizującymi wyjazdyOgłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”

Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 15 marca 2017 r.; pobyt za granicą może rozpocząć się najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu, przewidziane jest również wsparcie finansowe dla małżonków oraz dzieci;  

Kto: naukowcy, w tym doktoranci, do 35. roku życia, prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki 

Wystartowała V edycja konkursu „Mobilność Plus”. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 

Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania  a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy. 

Zmiany wprowadzone w tegorocznej edycji konkursu umożliwiają ubieganie się o stypendium również pracownikom badawczo-techinicznym w rozumieniu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

logo NCBRPonad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne

Powstaje Fundusz Funduszy nowatorskiego programu NCBR BRIdge VC. Umowę w tej sprawie podpisali w obecności wicepremierów Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski i wiceprezes PFR Ventures dr Tomasz Gigol.

BRIdge VC to nowy program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z Polski i zagranicy. Tym samym wypełniona zostanie zdiagnozowana na naszym rynku luka kapitałowa w finansowaniu innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie projektów i spółek.

Przycisk czytaj więcej

Logo HR Excellence in Research

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał logo HR

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie jest kolejną polską uczelnią, która uzyskała europejskie logo Human Resources Excellence in Research. W sumie 36 instytucji z Polski otrzymało już to wyróżnienie, w tym 9 szkół wyższych.

Gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy, że od początku roku 2017 r. obowiązują nowe zasady ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research. Celem zmian jest zwiększenie jakości i skuteczności podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzenia porównywalnych w całej Europie standardów.

Nowa procedura jest wynikiem rozmów z ekspertami z dziedziny zarządzania kadrami i z przedstawicielami instytucji, które wdrażały zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz uzyskały europejskie wyróżnienie. Konsultacje z ekspertami pokazały, że potrzebne są zmiany, aby zwiększyć jakość i skuteczność podejmowanych przez instytucje działań oraz wprowadzić porównywalne w całej Europie standardy.

Przycisk czytaj więcej

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Otwarte konkursy w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartoych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK. 

Przycisk czytaj więcej

NCBR wspiera innowacyjne linie pilotażowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs o dofinansowanie linii pilotażowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Siedem przedsiębiorstw otrzyma 156 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które zakończą się wytworzeniem instalacji demonstracyjnych.

Na podstawie oceny ekspertów NCBR wybrało 7 najlepszych spośród 26 zgłoszonych projektów, którym przyznano w sumie 156 mln zł. Wkład prywatny wniesiony przez beneficjentów wyniesie łącznie 233 mln zł, co stanowi aż 60% wartości wszystkich projektów. Dzięki wsparciu NCBR będą prowadzone eksperymentalne prace badawczo-rozwojowe, których efektem finalnym będą m.in.: innowacyjna technologia implementacji, łączenia probiotyków i ekstraktów roślinnych na potrzeby produkcji ekologicznych preparatów czyszczących, nowa technologia wytwarzania prętów walcowanych dla przemysłu maszynowego, a także budowa instalacji demonstracyjnej wytwarzania cynku wysokiej jakości celem zwiększenia udziału surowców wtórnych w procesie produkcji cynku elektrolitycznego do poziomu stanowiącego przełom w branży.

Przycisk czytaj więcej

Logo programu Inkubator Innowacyjności+ - czarny napis na białym tleLista rankingowa wniosków zgłoszonych do programu Inkubator Innowacyjności+

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową programu Inkubator Innowacyjności+. Ostateczne kwoty dofinansowania zostaną uzgodnione w drodze negocjacji z wnioskodawcami.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Grafika: kula ziemska a na niej powiększony kontur PolskiPolsko-niemieckie projekty badawcze 2017–2018

Na stronie MNiSW opublikowane zostały wyniki konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze w latach 2017-2018 w ramach programu wykonawczego z DAAD. 

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików