Biuletyn MNiSW, 13 lipca 2018 r.

piątek, 13 lipca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 13 lipca 2018 roku
Konstytucja dla Nauki
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić: ️
☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Szkolnictwo wyższe i nauka
Pobierz obrazki
Jarosław Gowin na VII szczycie szefów rządów państw CEEC
Największe tegoroczne wydarzenie polityczne w ramach platformy współpracy Europy Środkowo-Wschodniej i Chin odbyło się w dniach 6‒7 lipca w Sofii. Polskę na spotkaniu reprezentował Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Rozstrzygnięcie I etapu konkursu Dziedzictwo narodowe I/2018
Zakończył się pierwszy etap oceny wniosków w konkursie modułu Dziedzictwo narodowe w ramach NPRH, w którym udział wzięło 289 wniosków.
Termin zakończenia składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje na 2019 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie inwestycji
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że zostało zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Ogłoszenie wyników II edycji „Doktoratu wdrożeniowego”
Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.
Informacja o naborze wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki
1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych na podstawie dotychczasowej ustawy o zasadach finansowania nauki.
Informacja dla kierowników jednostek naukowych o sposobie realizacji inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
Przyznane środki finansowe mają charakter dotacji celowej, co oznacza, że należy nimi gospodarować zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
TOP100 - ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce
Termin: nabór wniosków w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r.

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, a wśród nich: przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego; współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.
Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Termin: nabór zgłoszeń trwa do 20 lipca 2018 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.
Studenci z SGH reprezentują Polskę w konkursie Enactus
Enactus to inicjatywa łącząca liderów biznesu i środowisko akademickie, w ramach której studenci wspierani przez przedsiębiorców i uczelnie tworzą projekty i start-up’y na rzecz społeczności lokalnych.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Łódzka turbina wiatrowa ponownie najlepsza na świecie
29 czerwca zespół GUST (Generative Urban Small Turbine) z Politechniki Łódzkiej, po raz trzeci z rzędu, zwyciężył w międzynarodowym konkursie International Small Wind Turbine Contest 2018.
Umiędzynarodowienie
TopMinds 2018
Program szkoleniowo-mentoringowy stworzony z myślą o ambitnych studentach i doktorantach z polskich uczelni – to założenia Top Minds, wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Pobierz obrazki
15 mln zł na polsko-litewskie projekty badawcze
Wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i Litwy, muzyka czasu przemian, polsko-litewskie „polowanie” na galaktyczne czarne dziury oraz systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin ‒ to wybrane zagadnienia, które zostaną zbadane przez laureatów pierwszej edycji konkursu DAINA 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową.
Pobierz obrazki
Średniowieczne groby odkryli polscy archeolodzy na Sycylii
Pochówki sprzed ponad ośmiuset lat odkryli polscy archeolodzy w czasie wykopalisk obok średniowiecznego kościoła San Michele del Golfo na Sycylii koło Palermo. Zdaniem naukowców mogły należeć do Normanów, czyli potomków wikingów.
Pająki bez tajemnic, czyli spotkanie polskich arachnologów w Siedlcach
Pająki to bezkręgowce, które zawsze wywołują emocje - od fascynacji po strach i przerażenie. Najnowsze wyniki badań polskich arachnologów zaprezentowane zostaną podczas V Krajowej Konferencji Arachnologicznej, która we wrześniu odbędzie się w Siedlcach.
Archeolog znalazł w przedwojennej prasie informacje nt. nieznanych wykopalisk
Nie tylko w czasie wykopalisk czy w muzealnych zbiorach można dokonać odkryć archeologicznych, ale również w... gazetach. W przedwojennej prasie tylko z niewielkiej części Ziem Odzyskanych naukowiec natknął się na opisy wielu nieznanych znalezisk oraz skarbów.
Pobierz obrazki
Program stypendialny dla Polonii na studia III stopnia
Celem programu, realizującego założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą”, jest poprawa znajomości języka polskiego oraz poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych trzeciego stopnia na warunkach stypendialnych na uczelniach w Polsce.
Prof. Wilhelmina Iwanowska, polska astrofizyczka, patronką nowego programu NAWA
NAWA ma przyjemność ogłosić patronkę nowego programu wyjazdowego dla doktorantów realizowanego przez Agencję. Zostanie nią prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Taką decyzję, po burzliwej dyskusji, podjęła w ubiegłym tygodniu Rada Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
MIBMiK ogłosił rekrutację w ramach projektu ERA Chairs Horizon 2020
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie rozpoczął rekrutację na stanowisko Kierownika Laboratorium w ramach prestiżowego projektu ERA Chairs Horizon 2020.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików