Biuletyn MNiSW, 15 czerwca 2018 r.

piątek, 15 czerwca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 15 czerwca 2018 roku
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki na najbliższym posiedzeniu sejmu. Podsumowujemy zmiany!
Na najbliższym posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się reformą szkolnictwa wyższego i nauki i poddadzą ją pod ostateczne głosowanie. Za nami II czytanie projektu ustawy i intensywne prace w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 2,5-letni dialog społeczny ze środowiskiem akademickim powoli dobiega końca. Jakie zmiany zaszły do tej pory w kluczowym dla polskiego szkolnictwa wyższego projekcie ustawy oprócz rozliczania kosztów uzyskania przychodu i kompetencji rad uczelni?
Pobierz obrazki
Doktoranci i studenci popierają Konstytucję dla Nauki
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Parlament Studentów RP i Niezależne Zrzeszenie Studentów – to ogólnopolskie organizacje reprezentujące ponad 1,3 mln doktorantów i studentów, które ogłosiły po raz kolejny w ostatnich dniach poparcie dla Konstytucji dla Nauki.
Pobierz obrazki
II czytanie Konstytucji dla Nauki
Kolejne ważne dla polskiej nauki organizacje podtrzymują wyrażone wcześniej poparcie dla Konstytucji dla Nauki. W sejmie odbyło się II czytanie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Broszura Informacyjna
Na stronie KDN znajduje się broszura informacyjna, w której można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić: ️
☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Szkolnictwo wyższe i nauka
Jarosław Gowin i Piotr Dardziński na konferencji Impact'18
Konferencja Impact’18 to okazja do rozmowy na temat przyszłości cyfrowej gospodarki, współtworzonej przez naukę, startupy, biznes i administrację. W spotkaniu wzięło udział ponad 250 mówców – polityków, przedsiębiorców, naukowców, bankowców, inżynierów i informatyków.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
NCBR współtworzy pierwszy fundusz Corporate Venture Capital dla rozwijania innowacji
Projekty innowacyjnych rozwiązań dla energetyki, które odpowiadają na wyzwania rynkowe z obszarów działalności Grupy TAURON – to wokół nich skupione będą działania nowego funduszu EEC Magenta.
Pobierz obrazki
Innowacje dla Gospodarki
Pozycja polskiej gospodarki w rankingach innowacyjności i konkurencyjności, polskich uczelni w rankingach akademickich oraz polskich naukowców w rankingach osiągnięć badawczych są ważne, gdyż wpływają na decyzje inwestorów o lokowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także na decyzje najbardziej utalentowanej młodzieży o wyborze kraju studiowania, a w konsekwencji i zamieszkania. Na obecnej kondycji badań naukowych odcisnęły piętno lata niskich nakładów, zarówno z funduszy publicznych, jak i ze źródeł prywatnych. Krajowe nakłady Polski na badania i rozwój są mniejsze od nakładów na B+R pojedynczych międzynarodowych koncernów. Odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwojowe muszą być zmiany mające na celu zapewnienie skutecznego transferu wiedzy do gospodarki oraz współpracy nauki z biznesem, szczególnie w obszarach wskazanych jako strategiczne w ramach polityki rozwojowej państwa.
University Rover Challenge 2018 - łazik z Politechniki Częstochowskiej najlepszy na świecie!
Studenci z Częstochowy odnieśli spektakularny sukces, zajmując pierwsze miejsce wśród 35 ekip z całego świata.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Roboty sumo z Politechniki Białostockiej
Zespół SumoMasters z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od 2015 roku zajmuje się budową robotów sumo.
Nabór wniosków o finansowanie DUN na 2019 r.
Termin: nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019.
Nowe konkursy NCN
Termin: nabór wniosków trwa do 17 września 2018 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: MAESTRO 10, HARMONIA 10, SONATA BIS 8 i SHENG 1.
Uzupełniający nabór kandydatów na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Termin: nabór trwa do 13 lipca 2018 r.

Informujemy, że ogłoszony został uzupełniający nabór kandydatów na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach - przedstawiciela nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, rolniczych lub weterynaryjnych posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora oraz wiedzę lub doświadczenie w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
Seminarium COST na Uniwersytecie Warszawskim
Termin: 2 lipca
Miejsce: Uniwersytet Warszawski

2 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się seminarium dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST.
Konferencja Polish Scientific Networks: Science & Medicine
Termin: 21-23 czerwca
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

To wyjątkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do naukowców nieklinicznych i klinicystów oraz do wszystkich instytucji i firm zainteresowanych wspieraniem innowacyjności poprzez współpracę z lekarzami i naukowcami.
Plan rzeczowo-finansowy uczelni niepublicznych na 2018 r.
Departament Budżetu i Finansów przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2018 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy jego opracowywaniu.
Koszty uzyskania przychodu - stanowisko MNiSW i MF
Informujemy, że w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów zostało wypracowane rozwiązanie prawne, usuwające wszelkie wątpliwości co do możliwości stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich.
Rejestracja na kolejną konferencję z cyklu Polonia Restituta
Zapraszamy na konferencję „Wolność, suwerenność, praworządność”, kolejną z cyklu Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, która tym razem odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 18 czerwca.
Pobierz obrazki
Makrofag zaniesie lek do guza nowotworowego
Polka opracowała metodę, która pozwala dotrzeć z terapią do litych nieukrwionych guzów nowotworowych. Prof. Magdalena Król z sukcesami łączy naukę podstawową z innowacyjną firmą Cellis, utworzoną wspólnie z uczelnią. W ramach spółki badacze rozwijają terapię w oparciu o mechanizmy, nad którymi pracują w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Studenci tworzą spersonalizowane zabawki dla dzieci z autyzmem
Studenci z różnych wydziałów UŁ realizują kompleksowy projekt, który ma uświadomić społeczeństwu, czym jest autyzm. Impulsem dla powstania Bluekids były dane dotyczące rosnącej liczby dzieci, u których diagnozuje się autyzm - wyjaśnia Weronika Gocek z Wydziału Prawa i Administracji, która podobnie jak inni uczestnicy projektu związana jest z organizacją Encatus działającą na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.
Archeolodzy podwodni zbadają ostatni bastion Majów w Gwatemali
Relikty ostatniej stolicy prekolumbijskich Majów, Tayasal, położonej nad jeziorem Petén Itzá - czyli bastionu obrony przed europejskimi zdobywcami - zbadają archeolodzy podwodni z Polski. Spodziewają się tam naczyń kultowych i śladów po walkach z konkwistadorami.
Pobierz obrazki
Nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia II stopnia otwarty
Ważnym elementem polityki każdego kraju dbającego o relacje ze swoją diasporą powinna być oferta edukacyjna skierowana do młodzieży. Wpisując się w wachlarz działań na rzecz umacniania więzi z Polonią, NAWA daje młodzieży polskiego pochodzenia możliwość odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.
Dni Otwarte NAWA przed wakacjami już 18 oraz 27 czerwca
Wszystkie uczelnie zastanawiające się nad złożeniem wniosku w programach: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej lub Welcome to Poland zapraszamy na najbliższy Dzień Otwarty NAWA, które odbędzie się 18 i 27 czerwca w Warszawie.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików