Biuletyn MNiSW, 18 maja 2018 r.

piątek, 18 maja 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 18 maja 2018 roku
Noc Muzeów w MNiSW
Planetobus, Naukobus, interaktywne roboty SANBOT, zwiedzanie gmachu Ministerstwa, mapping ‒ to tylko niektóre z atrakcji, jakie z okazji przypadającej w tym roku 19 maja Nocy Muzeów przygotowało dla odwiedzających Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem wydarzenia jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Zapraszamy aż do północy.
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki
Broszura Informacyjna
Na stronie KDN pojawiła się nowa broszura informacyjna, w której można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić: ️
☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Wyniki konkursu "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2018 r."
Polonia Restituta
Pobierz obrazki
POLONIA RESTITUTA ‒ Myśląc Ojczyzna…
O współczesnym polskim patriotyzmie dyskutowali w Katowicach przedstawiciele świata nauki, polityki, organizacji kościelnych zarówno katolickich, jak i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Szkolnictwo wyższe, Nauka
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Resort nauki na EKG 2018
Nowe spojrzenie na system edukacji, kształcenie zawodowe i polska droga do przemysłu 4.0 – między innymi te tematy poruszali przedstawiciele MNiSW podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Doktorant ze Śląska rzuca wyzwanie smogowi
Smog. Podtruwa i zabija – nawet (jak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia) ponad czterdzieści tysięcy Polaków rocznie. Wyzwanie smogowi rzuca nie tylko rząd, ale również pewien doktorant ze Śląska.
Pobierz obrazki
Konferencja "Godność akademicka. Etyka, prawo, odpowiedzialność"
Termin: 24 - 25 maja 2018 r.

Konwent Rzeczników wraz z Komisją Dyscyplinarną Ministra, Komisją Dyscyplinarną przy RGNiSW, Komisją do spraw etyki PAN oraz Komitetem Etyki w Nauce PAN, organizuje pod auspicjami Ministerstwa konferencję Godność akademicka. Etyka, prawo, odpowiedzialność. Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 maja 2018 r. w Sali pod Kopułą, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Potwierdzenie chęci wzięcia udziału w przedsięwzięciu należy przesłać do dnia 18 maja br. na adres mailowy: konwentrzecznikow@nauka.gov.pl Konferencja jest bezpłatna, a liczba miejsc ograniczona.
Konkurs „Nauka dla Ciebie”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik zapraszają do udziału w konkursie organizowanym w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki. W tym roku dzieci z całej Polski mogą nie tylko skorzystać z oferty Naukobusa i Planetobusa, ale też wziąć udział w konkursie „Nauka dla Ciebie”. Nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Formularz rejestracyjny należy wypełnić do 11 czerwca br.
Konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2018”
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania „Edukacja globalna 2018”, mający na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego i odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018".
Ogłoszenie uzupełniające w programie "Granty na granty - promocja jakości II"
11 maja 2018 r. minister Jarosław Gowin podpisał ogłoszenie uzupełniające o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”.
Zmiany w treści Ogłoszenia o programie RID
Termin nadsyłania wniosków w konkursie na realizację projektów w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” został wydłużony do 14 czerwca 2018 r.
III konkurs NCBR w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO
Termin składania wniosków: 20 grudnia 2018 r.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
NCBR - postępowanie publiczne w ramach Programu Magazynowania Wodoru
Termin składania wniosków: 17 lipca 2018 r.

Program Magazynowania Wodoru ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym.
Rejestracja na konferencję "20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE"
Termin: 7 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa

W dniu 7 czerwca 2018 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują w Warszawie konferencję „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Podczas konferencji podsumujemy uczestnictwo Polski w programach ramowych na przestrzeni ostatnich 20 lat, a także będziemy dyskutować jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE – Horizon Europe. Rejestracja na to wydarzenie jest już otwarta. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Nominacje do Nagrody Kryształowej Brukselki 2018
Termin: 6 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa

Znamy już nominowanych do tegorocznej edycji Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 w kategoriach: nauka (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk), biznes (małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa), administracja samorządowa, podmioty non-profit, nagroda indywidualna. W tym roku Kryształowa Brukselka zostanie wręczona za wybitne osiągnięcia w realizacji i promocji projektów programów ramowych na przestrzeni ostatnich 20 lat. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali wręczenia Nagród Kryształowej Brukselki 2018, która odbędzie się 6 czerwca 2018 r.
Pobierz obrazki
Alergolog ostrzega osoby uczulone na pyłki przed reakcją krzyżową na alergeny
Jesteś uczulony na pyłki? Uważaj co jesz i nie ustalaj diety tylko na podstawie testów. Może to doprowadzić do stanów zagrożenia życia, m.in. wstrząsu anafilaktycznego – ostrzega prof. Ewa Czarnobilska, kierownik Centrum Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
20 maja - Światowy Dzień Pszczół
20 maja po raz pierwszy obchodzić będziemy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowania pestycydów w rolnictwie zabija te owady.
Trąby powietrzne w Polsce są notowane już od 200 lat
Już w dwóch minionych wiekach w Polsce odnotowywano trąby powietrzne, które unosiły w powietrze ludzi i zwierzęta. Wraz z ociepleniem klimatu burze będą coraz częstsze, ale trudno oszacować jak zmieni się ich intensywność – mówi dr Mateusz Taszarek „łowca burz” i prognosta z UAM.
Umiędzynarodowienie
20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE – KPK PB UE organizuje konferencję
Termin: 7 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują w Warszawie konferencję „20 lat Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE. Horyzont 2020 – nowe otwarcie”. Podczas konferencji podsumujemy uczestnictwo Polski w programach ramowych na przestrzeni ostatnich 20 lat, a także będziemy dyskutować jak przygotować się do aktywnego udziału w 9. Programie Ramowym UE – Horizon Europe. Rejestracja na to wydarzenie zostanie wkrótce otwarta.
Umiędzynaradawianie badań jako droga do poprawy sytuacji finansowej naukowca, katedry, wydziału, uczelni
Termin: 23 maja 2018 r., rejestracja do 20 maja
Miejsce: Szczecin

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie zaprasza na szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych w ramach projektów międzynarodowych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które planują rozwijać swoją karierę naukową bądź dobrze zarządzać katedrą, zakładem czy wydziałem. Termin zakończenia rejestracji upływa 20 maja br.
Granty ERA Chairs, Twinning – szansą na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych
Termin: 24 maja 2018 r.
Miejsce: Kraków

RPK Region Południowy serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące szczegółów instrumentów ERA Chairs i Twinning w programie Horyzont 2020. Są to specjalne fundusze na upowszechnianie doskonałości naukowej i poszerzanie uczestnictwa dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym w słabiej rozwiniętych regionach Europy (m.in. Polska).
Ogłoszenie wyników polsko-ukraińskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2018-2019
15 maja 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową naukowców na lata 2018-2019.
Pobierz obrazki
NAWA otwiera nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.
Nabór na stypendium im. Stefana Banacha przedłużony do 5 czerwca
Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Decyzją NAWA, ze względu na liczne prośby aplikantów, obecny nabór zostały właśnie przedłużony do dnia 5 czerwca.
ASEF zaprasza studentów oraz młodych profesjonalistów do udziału w Young Leaders Summit
Trzecie wydarzenie z cyklu Young Leaders Summit, organizowane przez Asia-Europe Foundation (ASEF), odbędzie się w dniach 15-19 października w Brukseli. Tegoroczna edycja skupi się na zagadnieniach związanych z etycznym przywództwem, odnosząc się do jedenastu obszarów: kultury, ekonomii, edukacji, środowiska, rodziny, finansów, mediów, polityki, religii, nauki oraz sportu.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Â
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Peter Mair Chair in Comparative Politics
Termin zakończenia naboru: 28 maja 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in International Politics
Termin zakończenia naboru: 28 maja 2018 r.
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Â
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Dołącz do nas:
 Â  Â
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików