Biuletyn MNiSW, 20 lipca 2018 r.

piątek, 20 lipca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 20 lipca 2018 roku
Konstytucja dla Nauki
Etap parlamentarny za nami. Konstytucja dla Nauki czeka tylko na podpis Prezydenta RP
Posłowie i senatorowie poparli ustawę reformującą polskie szkolnictwo wyższe i naukę. Tym samym 2,5-letni proces powstawania Konstytucji dla Nauki dobiega końca. Ustawa trafi teraz na biurko głowy państwa – prezydent będzie miał 21 dni na jej podpisanie. Reforma to przede wszystkim wzmocnienie uczelni regionalnych, podwyżki dla nauczycieli akademickich, podniesienie jakości studiów i kształcenia praktycznego. Konstytucja dla Nauki stwarza warunki do doskonałości naukowej i proponuje nowe ścieżki kariery – zarówno dla doktorantów (szkoły doktorskie), jak i dla akademików (dydaktyczna ścieżka kariery).
Pobierz obrazki
Wsparcie dla polskich czasopism
Jednym z założeń Konstytucji dla Nauki jest wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych, które dzięki dofinansowaniu będą mogły się rozwinąć i wejść do międzynarodowego obiegu naukowego. Program „Wsparcie dla czasopism naukowych” powstał głównie z myślą o czasopismach humanistycznych i tych z zakresu nauk społecznych. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie założeń programu. Prowadzone w duchu dialogu obywatelskiego konsultacje służą m.in. uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych sprawami nauki i szkolnictwa wyższego.
Spotkania dotyczące nowych zasad ewaluacji
na uniwersytetach w całej Polsce
Na uniwersytetach w całej Polsce odbywają się spotkania Kierownictwa MNISW z przedstawicielami środowiska akademickiego, poświęcone kwestii nowej oceny jakości naukowej, czyli tzw. ewaluacji. W minionym tygodniu kierownictwo resortu omawiało temat ewaluacji m.in. w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Warszawie.
Podstawowa zmiana w zakresie oceny działalności naukowej jednostek polega na tym, że ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach.
– Dzięki Konstytucji dla Nauki osiągnięcia naukowe filozofów w jednej uczelni będą porównywane z osiągnięciami filozofów z innych uczelni lub instytutów, osiągnięcia prawników zatrudnionych na danym uniwersytecie – z osiągnięciami prawników zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych. Przyszła ewaluacja będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – wyjaśniał sens zmian Jarosław Gowin.
Download imagesDownload imagesDownload imagesDownload images
Szkolnictwo wyższe i nauka
Rozmowy o nowym programie ramowym UE
Podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński reprezentował Polskę podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności w Wiedniu.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Sukces studentów AGH podczas zawodów łodzi solarnych w Monako
Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej aktywnie działający naukowo w zespole „AGH Solar Boat” podczas prestiżowych zawodów łodzi solarnych Monaco Solar & Energy Boat Challenge 2018 wywalczyli trzecie miejsce w rozgrywkach.
Polscy naukowcy na Arctic Circle Assembly 2018
Polscy naukowcy wyróżnieni własną sesją na Arctic Circle Assembly 2018 w Reykjaviku. Spośród 100 zgłoszeń sesja Biotic indicators of the Arctic environmental changes została najwyżej oceniona przez radę naukową tej prestiżowej konferencji.
Pobierz obrazki
KOnkursy i nabory
Nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia
Termin: Nabór kandydatów trwa do 27 lipca 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że Komisja Europejska (DG EAC) ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wspieranie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020.
Nowe konkursy NCBR w ramach PO IR
Termin: nabór wniosków do konkursu „Szybka ścieżka”: od 16 sierpnia do 14 grudnia 2018 r., nabór wniosków do konkursu „Łódzkie w dobrym zdrowiu”: od 14 sierpnia do 12 października 2018 r.

16 lipca 2018 r. ogłoszone zostały konkursy „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.
Konkurs NCBR na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Termin: nabór wniosków trwa od 23 lipca do 10 września 2018 r.

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs Nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Informacja o naborze wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww. ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).
Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez MNiSW.
Postępowania w sprawie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, złożonych po 30 września 2018 roku, zostaną umorzone.
Niemal 15 mln zł na stypendia dla młodych naukowców w konkursie NCN ETIUDA 6
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło szóstą edycję konkursu ETIUDA. Doktoranci otrzymają stypendia o łącznej wartości prawie 15 mln zł. O finansowanie starało się 355 młodych badaczy, spośród których nagrodzonych zostało 147.
Wyniki i rozstrzygnięcie konkursów Uniwersalia w ramach NPRH
Przedmiotem konkursu Uniwersalia jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.
Efekt A+: dotacja statutowa dla NCBJ wyższa o 50%
Dotacja MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego NCBJ będzie zwiększona o 50% – wynika z decyzji, która właśnie dotarła do Świerka. To bezpośredni skutek uzyskania przez instytut najwyższej kategorii naukowej A+ w zeszłorocznej ocenie jednostek naukowo-badawczych.
Pobierz obrazki
Psycholog: nie powinno się nikomu narzucać, jak ma wypoczywać
Jak wypoczywać, żeby naprawdę odpocząć? To pytanie zadaje sobie wiele osób, planując lub rozpoczynając wakacje. Zdaniem psychologa nie ma na to gotowej recepty i nie powinno się nikomu narzucać, jak ma wypoczywać.
Pierwszy Dzień Mszaka, czyli święto miniaturowych roślin
Bagnik, błotniszek, dwurożek, rozłupek – to tylko niektóre rodzaje mszaków, mało znanych miniaturowych roślin, które chronią glebę przed wysuszeniem czy wykorzystywane są w kosmetyce. Niestety wiele mszaków zagrożonych jest wyginięciem.
Sukces polskich studentów na Formula Student Italy 2018
Studenci Politechniki Wrocławskiej zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów Formula Student, które zakończyły się w niedzielę we Włoszech. Szóste miejsce zajęła z kolei drużyna z Politechniki Białostockiej.
Pobierz obrazki
Nowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Jagielloński wraz ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy) oraz Urzędem Patentowym RP wprowadza do oferty edukacyjnej unikalne studia magisterskie II stopnia w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies”.
II nabór w Programie Lektorzy
NAWA ogłasza uzupełniający nabór lektorów języka polskiego do zagranicznych ośrodków akademickich w Indiach, Kirgizji, Mołdawii, Mongolii i Rosji. Zadaniem skierowanych tam lektorów NAWA będzie nauczanie i promocja języka polskiego i kultury polskiej za granicą.
Rząd Meksyku ogłosił ofertę stypendialną na 2019 rok
Rząd Meksyku, za pośrednictwem Meksykańskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej dla Rozwoju (AMEXCID), zaprasza w 2019 roku na studia zainteresowanych kandydatów z Polski. W ramach umowy dwustronnej obywatelom polskim zostanie przyznanych siedem stypendiów dostępnych od marca 2019 roku.
Zacieśnianie współpracy polsko-amerykańskiej w obszarze medycyny
Minister zdrowia, prof. Łukasz Szumowski przewodził polskiej delegacji, która spotkała się w Waszyngtonie z kierownictwem NIH (Narodowe Instytuty Zdrowia).
Tematem rozmów były możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wprowadzania innowacji terapeutycznych i prowadzenia rejestrów medycznych.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
MIBMiK ogłosił rekrutację w ramach projektu ERA Chairs Horizon 2020
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie rozpoczął rekrutację na stanowisko Kierownika Laboratorium w ramach prestiżowego projektu ERA Chairs Horizon 2020.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików