Biuletyn MNiSW, 25 maja 2018 r.

piątek, 25 maja 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 25 maja 2018 roku
Konstytucja dla Nauki
Broszura Informacyjna
Na stronie KDN pojawiła się nowa broszura informacyjna, w której można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
Pobierz obrazki
Koszty uzyskania przychodu – MNiSW za jednolitymi zasadami
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z niepokojem obserwuje interpretacje organów skarbowych w zakresie stosowania przez nauczycieli akademickich podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić: ️
☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Noc Muzeów w MNiSW za nami!
MNiSW zaprezentowało zwiedzającym między innymi eksponaty wchodzące w skład Planetobusa i Naukobusa. To projekty realizowane w ramach trzeciego filaru tzw. strategii Gowina pod nazwą „Nauka dla Ciebie”, który udowadnia, że nauka nie jest zarezerwowana jedynie dla badaczy.
Pobierz obrazki
Doktoraty wdrożeniowe
Pobierz obrazki
Prosty przepis na doktorat wdrożeniowy
Pasja pielęgnowana od najmłodszych lat + aktywność studencka + wytrwałość i konsekwencja + wiedza i praktyka = doktorat wdrożeniowy.
Polonia Restituta
Wolność, suwerenność i praworządność - konferencja z cyklu Polonia Restituta.
Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. 18 czerwca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się debata „Wolność – suwerenność – praworządność”.
Pobierz obrazki
Szkolnictwo wyższe i nauka
Informacja dla uczelni w związku z rozporządzeniem RODO
Trzecia Misja Uczelni - uniwersyteckie programy kształcenia nie tylko dla studentów
Aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu to główne cele konkursu na realizację „Trzeciej Misji Uczelni”. Dzięki specjalnym programom kształcenia, działaniom dydaktycznym, kursom i szkoleniom uczelnie będą mogły dotrzeć z ofertą edukacyjną do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na ten cel 200 mln złotych.

Wnioski w formie dokumentu elektronicznego można składać do 26 czerwca 2018 r.
TANGO - Wspólne przedsięwzięcie NCBR i NCN
Wspólna inicjatywa podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencji – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – ma na celu wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Znamy laureatów FameLab 2018
FameLab to międzynarodowy konkurs, który zachęca naukowców do publicznego zabrania głosu. Naukowcy mają za zadanie stanąć przed jury oraz publicznością i w ciągu trzech minut przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.
Konkurs „Nauka dla Ciebie”
Nagrody finansowe, wycieczka do Warszawy i udział opiekunów w Letniej Szkole Prototypowania – takie korzyści przynieść może start w konkursie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez MNiSW i CNK. Do 11 czerwca 2018 r. czekamy na zgłoszenia drużyn.
Pobierz obrazki
Nagrody dla laureatów konkursu na Modelowy Dom Jednorodzinny
Cztery nagrody główne i siedem równorzędnych wyróżnień przyznano w konkursie organizowanym przez spółkę BGK Nieruchomości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.
Pobierz obrazki
8 mitów na temat programu „Dialog” w artykule Gazety Wyborczej
W mediach pojawiły się ostatnio informacje dotyczące nieprawidłowości w programie „Dialog”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowczo zaprzecza tym doniesieniom i obala mity, jakie narosły wokół „Dialogu”.
Nowe konkursy NCBR
ERA-Net SG+ RegSys
Termin składania wniosków: 2 listopada 2018 r.

23 maja 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-Net SG+ RegSys (ERA-NET SES). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych systemów energetycznych.
Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego
Termin składania wniosków: 15 października 2018 r.

24 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego
Konkurs „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”
Przedmiotem konkursu jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni. Nabór wniosków trwa od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.
Uniwersytet Jagielloński uczestniczy w projekcie ACT
ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe) to projekt finansowany w ramach programu unijnego Horyzont 2020. Będzie wspierał działania nastawione na osiąganie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami naukowymi.
Pobierz obrazki
Polacy opracowali metodę precyzyjnej analizy składu smogu
Nową, precyzyjną metodę chemicznej analizy drobin pyłu zawieszonego opracowali naukowcy z warszawskich instytutów badawczych. Nie tylko określa ona skład chemiczny związków, lecz także rozpoznaje zmiany w rozmieszczeniu atomów w cząsteczkach.
Łódzki wynalazek pomoże usuwać zanieczyszczenia fosforanowe z wody
"BioKer" to opracowane na Uniwersytecie Łódzkim lekkie kruszywo otoczone biopolimerem, dzięki któremu można usuwać zanieczyszczenia fosforanowe ze środowiska wodnego, stymulować wzrost mikroorganizmów, bądź wspomagać wzrost roślin w uprawach bez użycia gleby.
Bałtyk - morze problemów, z którymi oceany zmierzą się dopiero kiedyś
W prognozowaniu przyszłości oceanicznych stref przybrzeżnych może pomóc... Bałtyk. Bo już teraz jak w soczewce skupiają się w nim problemy, które w oceanach dopiero dadzą o sobie znać: ocieplenie, zakwaszenie, eutrofizacja, ubytek tlenu - mówią naukowcy.
Umiędzynarodowienie
Szósty polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty bilateralne
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST) z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2018 r.
Granty Widening Fellowships: nowe szanse na sfinansowanie zatrudnienia naukowców z zagranicy
Termin: konkurs trwa do 12 września 2018 r.

Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Obecny konkurs jest otwarty do 12 września 2018 r. Przygotowanie aplikacji jest proste, a wnioski składane są wyłącznie elektronicznie. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego zapraszają na indywidualne konsultacje, podczas których omówią dokładnie sposób przygotowania wniosku, zasady finansowania i realizacji projektu oraz jego kluczowe aspekty.
Warsztaty: Znajdź konkurs dla siebie w H2020 – praktyczne aspekty posługiwania się Participant Portal
Termin: 29 maja 2018 r., rejestracja do 28 maja
Miejsce: Gdańsk

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty, których celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie Horyzont 2020. Rejestracja jest otwarta do 28 maja 2018 r.
Oferty hiszpańskich jednostek dla doświadczonych naukowców – MSCA Individual Fellowships
Hiszpańskie jednostki zapraszają doświadczonych naukowców (minimum 4 lata doświadczenia naukowego lub stopień doktora) do wspólnego aplikowania o grant indywidualny w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships). Zachęcamy do zapoznania się z listą zawierającą ponad 300 ofert.
Pobierz obrazki
Welcome to Poland - nowy program NAWA
Ostatnie 10 lat edukacji wyższej w Polsce to najbardziej znaczący wzrost liczby obcokrajowców podejmujących studia i pracę na uczelniach. Zjawisko to nie tylko cieszy środowiska akademickie, ale także stawia przed nimi ogromne wyzwania.
NAWA z wizytą w Bonn
Ubiegły tydzień NAWA rozpoczęła wizytą w siedzibie głównej Niemieckiej Agencji Wymiany Akademickiej DAAD. Przedstawiciele NAWA rozmawiali na temat kierunku, w jakim powinna rozwijać się współpraca pomiędzy agencjami.
Wymiana stypendialna PROM
Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy to główne założenie nowego programu NAWA – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej PROM.
Przedłużamy nabory do Programu im. Bekkera i Polskich Powrotów
Przedłużamy nabory do Programu im. Bekkera i Polskich Powrotów NAWA wydłuża termin nadsyłania aplikacji na dwóch Programów skierowanych do naukowców – Program im. Bekkera oraz Polskie Powroty. Wnioski o przyznanie finansowania w ramach tych projektów można składać do 4 czerwca bieżącego roku. To bardzo dobra informacja dla wszystkich naukowców, którzy chcą złożyć swoje wnioski w obecnym naborze.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Â
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Peter Mair Chair in Comparative Politics
Termin zakończenia naboru: 28 maja 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in International Politics
Termin zakończenia naboru: 28 maja 2018 r.
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Â
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych w ramach subskrypcji biuletynu informacyjnego MNiSW jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl, tel. +48 22 529 27 18).
2. W Ministerstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się telefonicznie +48 22 52 92 286 lub mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW.
4. Zebrane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów w celach nie związanych z subskrypcją biuletynu informacyjnego MNiSW.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, elektronicznej na adres biuletyn@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
7. Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie. Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej na adres ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, elektronicznej na adres biuletyn@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
 Â  Â
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików