Biuletyn MNiSW, 6 lipca 2018 r.

piątek, 6 lipca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 6 lipca 2018 roku
Konstytucja dla Nauki przyjęta przez sejm
Reforma zyskała poparcie polskiego parlamentu – głosowało za nią 233 posłów.
W przyszłym tygodniu ustawą zajmą się senatorowie, potem będzie oczekiwać na podpis Prezydenta RP. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Liczne spotkania w całej Polsce
Reforma nauki i szkolnictwa wyższego to efekt prawie 2,5 roku konsultacji i spotkań z przedstawicielami środowiska akademickiego w całym kraju. Pod ich wpływem w projekcie wprowadzono szereg poprawek, co z kolei zaowocowało szerokim poparciem dla reformy
➡️listy poparcia dla reformy

To jednak nie koniec rozmów – twórcom reformy zależy, żeby wszyscy zainteresowani byli na bieżąco informowani o regulacjach wprowadzanych przez nową ustawę . Spotkania kierownictwa MNiSW ze środowiskiem akademickim w całym kraju są okazją do dyskusji, wzajemnej wymiany poglądów i zadawania pytań o ostateczny kształt reformy.
Pobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazkiPobierz obrazki
Gowin: nowe zasady ewaluacji to dobra wiadomość dla humanistów
Podstawowa zmiana w zakresie oceny działalności naukowej jednostek polega na tym, że ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. – Dzięki Konstytucji dla Nauki osiągnięcia naukowe filozofów w jednej uczelni będą porównywane z osiągnięciami filozofów z innych uczelni lub instytutów, osiągnięcia prawników zatrudnionych na danym uniwersytecie – z osiągnięciami prawników zatrudnionych w innych ośrodkach naukowych. Przyszła ewaluacja będzie dużo bardziej sprawiedliwa i miarodajna niż obecna – wyjaśniał sens zmian Jarosław Gowin.
Szkolnictwo wyższe i nauka
Pobierz obrazki
Studia dualne z dofinansowaniem od NCBR
Ponad 123 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego – trafi w ramach I edycji konkursu na „Studia dualne” do polskich uczelni.
Nauka dla Ciebie z ogromnym zainteresowaniem!
Blisko 1000 uczniów i niemal 150 nauczycieli zakwalifikowało się do pierwszego etapu konkursu „Nauka dla Ciebie”. Teraz opiekunowie 73 drużyn wezmą udział w seminariach on-line.
Pobierz obrazki
NCBR i spółki energetyczne stawiają krok na drodze do elektromobilności
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz spółki energetyczne: Polska Grupa Energetyczna, Enea, Energa i Tauron podpisały list intencyjny dotyczący wielostronnej współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce. Współpraca w ramach zainicjowanego programu „e-VAN” ma na celu stworzenie innowacyjnych, bezemisyjnych pojazdów. W uroczystości z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczył wiceminister Piotr Müller.
Już niemal 600 laureatów Diamentowego Grantu
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, siódmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do prawie 600 osób.
Wznowienie naboru wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
Termin: nabór wniosków trwa do 23 lipca 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem uczelni udziałem w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” nabór wniosków do programu został wznowiony.
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów
Zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania w projekcie „Akredytacje zagraniczne”
5 lipca 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania kolejne 10 wniosków złożonych przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne na łączną kwotę ok. 662 000 zł.
Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER „Szkoła Orłów”
Celem projektu jest wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.
Nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki
Termin: nabór zgłoszeń trwa do 20 lipca 2018 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki, z siedzibą w Krakowie.
Umiędzynarodowienie
Konferencja „A Polish DIAS for Europe”
Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz innych europejskich instytucji działających w sektorze kosmicznym spotkali się, drugiego lipca, na międzynarodowej konferencji A Polish DIAS for Europe”.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Posiedzenie Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki
Celem Fundacji jest promocja nauki i porozumienia między narodami poprzez wspieranie polsko-niemieckiej współpracy między studentami, naukowcami i badaczami z obu krajów.
TopMinds 2018
Program szkoleniowo-mentoringowy stworzony z myślą o ambitnych studentach i doktorantach z polskich uczelni – to założenia Top Minds, wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Pobierz obrazki
15 mln zł na polsko-litewskie projekty badawcze
Wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i Litwy, muzyka czasu przemian, polsko-litewskie „polowanie” na galaktyczne czarne dziury oraz systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin ‒ to wybrane zagadnienia, które zostaną zbadane przez laureatów pierwszej edycji konkursu DAINA 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową.
Pobierz obrazki
Neolityczną osadę budowniczych megalitów odkryto w Sandomierzu
Osadę sprzed ok. 5 tys. lat, należącą do neolitycznej społeczności znanej z wznoszenia olbrzymich grobowców megalitycznych, odkryto na Wzgórzu Staromiejskim w Sandomierzu. Osada znajdowała się pod pozostałościami z okresu średniowiecza.
Pod Poznaniem znajdują się najdokładniejsze zegary w Polsce
W Borowcu pod Poznaniem działają najbardziej precyzyjne zegary atomowe w Polsce; również dzięki nim wyznaczany jest bieżący czas obowiązujący na świecie. Bardzo dokładny czas jest niezbędny również w badaniach naukowych - fizyce czy astronomii.
Targi dla młodych naukowców w Gdyni
Prezentacje młodzieżowych projektów naukowych, wykłady, warsztaty i otwarte dla szerokiej publiczności spotkania z naukowcami z całego świata odbędą się w dniach 16-22 lipca w Gdyni. Po raz pierwszy w Polsce organizowane są tu międzynarodowe targi Expo Sciences Europe (ESE).
Pobierz obrazki
Ponad stu uczestników podczas II Direct to Internationalization
Kolejna edycja Direct to Internationalization była okazją do wspólnego zastanowienia się nad niełatwymi zagadnieniami związanymi z internationalizacją i refleksją nad ich kondycją w polskiej przestrzeni edukacji wyższej.
Nowy nabór ekspertów do programów NAWA
NAWA zaprasza do współpracy ekspertów reprezentujących różne obszary badawcze oraz posiadających doświadczenie w realizacji i ocenie projektów badawczych, edukacyjnych i promocyjnych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego.
Coraz więcej studentów zagranicznych w Polsce - najnowsze dane GUS
Jak wskazują świeżo opublikowane dane GUS polskie uczelnie odnotowały rekordowy wzrost adeptów nauki na studiach wyższych w mijającym roku akademickim - 72 743 studentów zagranicznych, czyli o 6950 więcej niż w poprzednim roku. Daje to wzrost aż o 10,56% w ciągu jednego roku akademickiego.
Nowy termin aplikacji na wymianę bilateralną naukowców z Francją
NAWA ma dobrą wiadomość dla wszystkich naukowców, którzy planują złożyć wniosek w ramach programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM. Termin składania aplikacji został przedłużony do dnia 25 lipca 2018 roku.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
MIBMiK ogłosił rekrutację w ramach projektu ERA Chairs Horizon 2020
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie rozpoczął rekrutację na stanowisko Kierownika Laboratorium w ramach prestiżowego projektu ERA Chairs Horizon 2020.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), spełniając obowiązek informacyjny informujemy:
Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/300-529 Warszawa
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW. Robimy to na podstawie zgody osoby zapisującej się do subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Prawo dostępu do danych osobowych
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do:
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania.
Z ww. żądaniami możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie.
Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz to zrobić, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików