Biuletyn MNiSW, 7 sierpnia 2017 r.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017

MNiSW: najnowsze informacje

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 7 sierpnia 2017
Szkolnictwo wyższe
NAWA z podpisem Prezydenta RP!
1 października 2017 roku zacznie działać nowa instytucja, która ściągnie nad Wisłę najlepszych naukowców – tych zagranicznych, i tych polskich, którzy robią karierę poza granicami kraju. Podpis pod ustawą o powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej złożył prezydent Andrzej Duda.

Podstawowym zadaniem agencji będzie odwrócenie tych niekorzystnych tendencji związanych z drenażem mózgów poprzez stymulację procesu umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Ta zaś przełoży się na wzrost poziomu kształcenia na naszych uniwersytetach i uczyni z nauki polskiej markę znaną w świecie.
Nauka
Znamy laureatów konkursów SONATINA 1 i MINIATURA 1
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Jego laureatom przekazane zostanie ponad 24 mln zł, dzięki którym polscy naukowcy nie tylko zrealizują swoje badania, ale też odbędą międzynarodowe staże.

Opublikowano również nazwiska pierwszych laureatów konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. W pierwszym naborze sfinansowanych zostało osiem projektów, w kwotach od 6 tys. zł do 49 tys. zł.
Wkrótce nowy konkurs dla humanistów: „Szlakami Polski Niepodległej”
Terminy: nabór wniosków do 4 sierpnia 2017 r.
„Szlakami Polski Niepodległej” to program dedykowany badaczom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, a także obszaru sztuki. Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu tego roku i będzie wkładem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się nie tylko jednostki i biblioteki naukowe, ale również muzea, które działają na rzecz nauki. Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania w 1918 roku niepodległości.

Służyć ma przede wszystkim włączeniu do powszechnej świadomości, a także do obiegu kulturowego polskiego dziedzictwa niepodległościowego, obejmującego XIX, XX i XXI wiek.
30 mln na wsparcie „Dziedzictwa narodowego”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy ponad 30 milionów złotych na długoterminowe projekty badawcze o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej.

W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, minister nauki i szkolnictwa wyższego zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe wspierane są projekty badawcze obejmujące:
1) projekty o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim i słownikowym, w tym wymagające tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych,
2) projekty stanowiące podstawy dla prac badawczych w humanistyce, obejmujących badania nad dziedzictwem narodowym.
Polska Akademia Nauk we współpracy z Oxford University organizują warsztaty ERC
Terminy: 14-15 września 2017 r.; rejestracja do 1 września 2017 r.
Uniwersytet Oksfordzki wraz z Polską Akademią Nauk organizują serię warsztatów dla reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych. Na warsztatach uczestnicy przygotują się do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Granty ERC finansują przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny jest doskonałość pomysłu naukowego i dorobku naukowca. Oferta kierowana jest do naukowców z całego świata, znajdujących się na każdym etapie kariery, zamierzających realizować granty na terenie Unii Europejskiej.

Budżet pojedynczego projektu może sięgać nawet 3,5 miliona EUR. Grant ERC zapewnia także solidny zastrzyk finansowy dla jednostki goszczącej naukowca, która otrzymuje 25% kosztów bezpośrednich grantu.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Innowacje i rozwój
Spotkanie informacyjne w sprawie I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”
Terminy: nabór wniosków do 4 września 2017 r., w godz. 11:00-13:00
Miejsce: Warszawa, MNiSW, ul. Hoża 20 (sala 117)
Na początku września odbędzie się spotkanie informacyjne dla jednostek naukowych, które otrzymały decyzję ministra o przyznaniu środków finansowych w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Podczas spotkania zostanie omówiona m.in. procedura składania informacji niezbędnej do przekazania środków finansowych w programie oraz projekt umowy pomiędzy ministrem nauki i szkolnictwa wyższego a jednostka naukową, który zostanie przesłany jednostkom przed spotkaniem w formie elektronicznej.
Umiędzynarodowienie
41 polskich stypendystów Programu Fulbrighta wyjedzie do USA
Stypendia Programu Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA i w Polsce wybitnym polskim oraz amerykańskim absolwentom uczelni, doktorantom i pracownikom naukowym.

Od ponad 58 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta przyczyniają się do zwiększenia wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zarządza Programem Fulbrighta w Polsce. Program powstał w 1946 roku w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów.
Targi European Education Fair Taiwan 2017
Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r.
Terminy: 14-15 października 2017 r.
Miejsce: Tajpej (Tajwan)
To największe wydarzenie edukacyjne na Tajwanie poświęcone promocji europejskich ośrodków szkolnictwa wyższego. Targi te stanowią najlepszą platformę dla polskich uczelni do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej na Tajwanie.

Głównym organizatorem targów jest European Economic and Trade Office, przedstawicielstwo UE na Tajwanie. W ubiegłorocznej edycji targów udział wzięło ponad 120 instytucji szkolnictwa wyższego z 10 krajów (w tym osiem uczelni polskich), liczba odwiedzających wyniosła ponad 8,5 tys. osób.

Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej oferuje organizację seminarium z udziałem przedstawicieli tajwańskich uczelni, wszelką pomoc w nawiązaniu kontaktów oraz wsparcie logistyczne, zaś w przypadku zainteresowania co najmniej trzech uczelni także przygotowanie polskiego stoiska narodowego (wówczas polskie uczelnie nieodpłatnie będą mogły wziąć udział w targach, bez konieczności wynajmowania indywidualnych stoisk).
Październikowe targi w Azerbejdżanie i Chinach – zapraszamy do udziału
Azerbejdżan
Terminy: 6-8 października; rejestracja o 15 września 2017 r.
Miejsce: Baku
Międzynarodowe targi rekrutacyjne to największe edukacyjne wydarzenie w Azerbejdżanie. Jedenasta edycja targów będzie okazją do promocji szkolnictwa wyższego, zaprezentowania oferty edukacyjnej uczelni oraz wymiany informacji o systemie nauczania.

Chiny
Terminy: 24-26 października; rejestracja na stoisko w Kantonie potrwa do 30 września 2017 r.
Miejsce: Chengu i Kanton
China Education Expo to jedne z najbardziej prestiżowych edukacyjnych wydarzeń w Chinach z liczbą odwiedzających przekraczającą 60 tys. osób. Udział w targach CEE to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty przyszłym studentom oraz do nawiązania kontaktów z przedstawicielami instytucji edukacyjnych oraz uczelni z Chin.
Duo-Thailand 2018 Fellowship Programme na rok akademicki 2017/2018
Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r.
Duo-Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdżającego). Studenci otrzymują wspólnie stypendium (w wysokości do 800 euro miesięcznie w przypadku europejskiego studenta) na czas 4 miesięcy (jeden semestr). Komisja rekrutacyjna dokona wyboru projektów do końca czerwca 2017 r.
Targi oraz konferencja ekspercka EAIE w Hiszpanii – zapraszamy do udziału
Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w targach edukacyjnych EAIE (European Association for International Education). Organizatorzy szacują, że w tegorocznej edycji wydarzenia, udział weźmie blisko 5 tysięcy osób z blisko 100 państw. W programie znalazło się ponad 250 wydarzeń, w tym warsztaty, debaty, sesje konferencyjne oraz spotkania networkingowe.
Study in Europe 2017 - targi w Singapurze
Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.
Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików