Biuletyn MNiSW, 8 czerwca 2018 r.

piątek, 8 czerwca 2018

Pobierz obrazki
Biuletyn, 8 czerwca 2018 roku
Konstytucja dla Nauki
Postulaty protestujących w rozwiązaniach Konstytucji dla Nauki
Autonomia uczelni, w której wspólnota akademicka wybiera rektora; demokratyzacja uczelni, w której rektor i senat wybierani są w drodze demokratycznych wyborów; rady uczelni bez polityków, w których nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej; zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego; a także zrównoważony rozwój. To tylko część postulatów protestujących, które są już zawarte w Konstytucji dla Nauki. Właśnie dlatego resort kierowany przez Jarosława Gowina odnosi się do postulatów protestujących… pozytywnie.
Broszura Informacyjna
Na stronie KDN znajduje się broszura informacyjna, w której można znaleźć wiele przydatnych informacji na temat reformy szkolnictwa wyższego i nauki.
Pobierz obrazki
Konstytucja dla Nauki ma wejść w życie 1 października 2018 r. Jest to reforma, która ma zapewnić: ️
☛ wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego we wszystkich regionach Polski,
☛ stabilność zatrudnienia oraz nowe ścieżki kariery akademickiej i naukowej,
☛ kształcenie przyszłych elit,
☛ budowę kapitału polskiej nauki,
☛ uwolnienie potencjału polskiej nauki,
☛ tradycję wolności akademickiej,
☛ rozsądne wdrażanie zmian.
Szkolnictwo wyższe i nauka
Ile zarabia się po studiach? O tym w serwisie ELA!
Przez ostatnie lata ELA poddała analizie sytuację ponad 1,1 mln absolwentów polskich uczelni. Resort nauki przedstawił wyniki trzeciej edycji pomiaru.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
TOP100 Innowatorzy Gospodarki
Ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami oraz wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi – to cel programu MNiSW „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”.
Warsztaty „Building a biomass innovation ecosystem in a circular bioeconomy in Poland”
Minister Piotr Dardziński otworzył warsztaty zatytułowane „Building a biomass innovation ecosystem in a circular bioeconomy in Poland”.
Pobierz obrazki
Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej
KPN jest organem opiniodawczo-doradczym, który wspiera ministra przy opracowywaniu dokumentów dotyczących finansowania i rozwoju nauki oraz określania krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych.
Wyniki polsko-chińskiego konkursu na wymianę osobową
Do udziału w wymianie osobowej zakwalifikowano 20 projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polskie i chińskie uczelnie.
Dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w ramach dotacji projakościowej
MNiSW informuje, że dokonano wyboru podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni kwalifikujących się do dofinansowania w ramach podmiotowej dotacji projakościowej.
Komunikat dotyczący ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym
Jeżeli praktyki studenckie są związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, to uczelnia jest zobowiązana do realizacji obowiązku wynikającego z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym.
InnoNeuroPharm - nowy konkurs NCBR w ramach PO IR
Termin składania wniosków: 3 sierpnia - 2 października 2018 r.

4 czerwca 2018 r. ogłoszony został konkurs InnoNeuroPharm w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”.
Konferencja "A Polish DIAS for Europe"
Termin: 2 lipca 2018 r.
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje międzynarodową konferencję "A Polish DIAS for Europe" z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej i innych europejskich instytucji z sektora kosmicznego.
Konferencja "Polish Science Towards EMBL"
Termin: 19-20 czerwca 2018 r.
Miejsce: Instytut Biologii Doświadczalnej PAN, Warszawa

Celem konferencji jest promocja działalności Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej w świetle procesu ratyfikacji przez Polskę Umowy ustanawiającej EMBL, w tym przekazanie informacji szerokiemu kręgu biologów i studentom biologii nt. możliwych ścieżek kariery we współpracy z EMBL.
Wyniki konkursu ofert na "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2018 r."
6 czerwca ogłoszono wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.
Konkurs „Nauka dla Ciebie”
Nagrody finansowe, wycieczka do Warszawy i udział opiekunów w Letniej Szkole Prototypowania – takie korzyści przynieść może start w konkursie „Nauka dla Ciebie” organizowanym przez MNiSW i CNK. Do 11 czerwca 2018 r. czekamy na zgłoszenia drużyn.
Pobierz obrazki
Rejestracja na kolejną konferencję z cyklu Polonia Restituta
Zapraszamy na konferencję „Wolność, suwerenność, praworządność”, kolejną z cyklu Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, która tym razem odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 18 czerwca.
Pobierz obrazki
Cztery nowe kierunki na Politechnice Śląskiej
Budownictwo podziemne, fizyka techniczna, gospodarka obiegu zamkniętego oraz gospodarka surowcami mineralnymi – to 4 nowe kierunki, które oferuje od nowego roku akademickiego Politechnika Śląska w Gliwicach. Właśnie rozpoczęła się rekrutacja na uczelnię.
Łazik z Politechniki Częstochowskiej wygrał prestiżowe zawody w USA
PCz Rover Team z Politechniki Częstochowskiej zwyciężył tegoroczne prestiżowe, międzynarodowe zawody łazików marsjańskich, rozgrywane w USA. Trzecie miejsce zajął IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a czwarte - zespół Raptors z Politechniki Łódzkiej.
„Arti” - elektroniczny asystent lekarza opracowany przez studentów
Studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wydział Architektury PW opracowali elektroniczny pojazd „Arti”. Robot w przyszłości mógłby pełnić rolę „asystenta” lekarza w szpitalu lub asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu.
Pobierz obrazki
Leadership Forum in Higher Education - nieodpłatne zaproszenia od NAWA i Fundacji Luminar
Już w przyszłym tygodniu w Warszawie wydarzenie z cyklu Leadership Forum in Higher Education pt. Internationalisation at Home: Transforming Societies. Jako patron tego spotkania NAWA przygotowała dla polskich uczelni dwie niespodzianki.
Letnie kursy języka i kultury polskiej - ogłoszenie list przyjętych 11 i 18 czerwca
W związku z dużą liczbą wniosków złożonych w programie Letnie kursy języka i kultury polskiej 2018 NAWA informuje, iż ogłoszenie wyników naboru zostało przesunięte na 11 czerwca dla kursów odbywających się w lipcu oraz na 18 czerwca dla kursów odbywających się w sierpniu.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie. Codziennie pojawia się co najmniej kilkadziesiąt nowych ofert pracy.
Nabór kandydatów do jednostek podlegających PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowane są ogłoszenia instytutów badawczych, w tym jednostek PAN.
Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów na stanowiska
Joint Chair in Economic History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Chair in Early Modern Global History
Termin zakończenia naboru: 16 lipca 2018 r.
Obserwatorium astronomiczne CTA (Cherenkov Telescope Array)
poszukuje kandydatów do pracy
CTA to przedsięwzięcie o zasięgu globalnym. Oprócz możliwości zatrudnienia w CTAO gGmbH/ Office Projektu, strona zawiera stanowiska doktoranckie z instytutami konsorcjum CTA.
25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych w ramach subskrypcji biuletynu informacyjnego MNiSW jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, e-mail: sekretariat.bm@nauka.gov.pl, tel. +48 22 529 27 18).
2. W Ministerstwie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się telefonicznie +48 22 52 92 286 lub mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z dystrybucją biuletynu informacyjnego MNiSW.
4. Zebrane dane nie będą przekazywane do innych podmiotów w celach nie związanych z subskrypcją biuletynu informacyjnego MNiSW.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres subskrybowania biuletynu informacyjnego MNiSW.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej na adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, elektronicznej na adres biuletyn@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
7. Posiadasz prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym czasie. Zgodę możesz wycofać w formie pisemnej na adres ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, elektronicznej na adres biuletyn@nauka.gov.pl lub ustnie (o ile innymi sposobami będzie możliwe potwierdzenie Twojej tożsamości).
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania biuletynu informacyjnego MNiSW.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików