Biuletyn MNiSW, 9 lipca 2017 r.


Download images
                          Biuletyn, 9 lipca 2017 r.
Szkolnictwo wyższe
 
Pobierz obrazki

Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki otwarta!

Terminy: Kongres odbędzie się od 19 do 20 września 2017 r.
Miejsce: Kraków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krakowskim Środowiskiem Akademickim zapraszają do udziału w Narodowym Kongresie Nauki. Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju.

Podczas Kongresu zostanie przedstawiony i poddany debacie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Narodowym Kongresie Nauki prosimy o zgłoszenie swojego udziału i wypełnienie formularza rejestracyjnego.

TopMinds, czyli jak odkrywać młode talenty

Aż 40 mentorów przez 1000 godzin pracowało z czterdziestką wybitnych studentow i doktorantów nad zaplanowaniem ich badawczej ścieżki zawodowej – tak w liczbach wygląda program TopMinds. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowano pilotażową edycję programu, która trwała 4 miesiące.

TopMinds to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, kierowana do ambitnych studentów i doktorantów, a jej organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators. 

MNiSW pomoże praktykantom

Ponad 1,4 tys. praktykantów chce przyjąć Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. List intencyjny w sprawie programu praktyk zawodowych podpisali minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister rozwoju i minister finansów Mateusz Morawiecki, prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, a także przedstawiciel Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Na stypendia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło ok. 20 mln zł, co oznacza, że każdy z uczestników praktyk będzie otrzymywał 2360 zł miesięcznie przez cały czas trwania programu. Pierwsi uczestnicy zaczną pracę w oddziałach ZUS we wrześniu tego roku. Projekt potrwa do stycznia 2019 roku.
nauka

Centra Dioscuri przyciągną do Polski najlepszych naukowców

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka. Zawarcie umowy między dwiema organizacjami odbyło się 4 lipca na Wawelu, a wziął w nim udział wicepremier Jarosław Gowin.

Każde centrum będzie współpracować z tzw. Jednostką Mentorską w Niemczech, a jego finansowanie zapewni NCN dzięki środkom polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Każda z instytucji naukowych, które wygrają konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność centrum. Pierwszy z nich ogłoszony zostanie już w październiku 2017 r., a rozstrzygnięty w 2018 roku. W pilotażowej edycji powstaną maksymalnie trzy centra Dioscuri.

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 rok

Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 
Innowacje i rozwój

Poznaliśmy Najlepszych z Najlepszych!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami programu "Najlepsi z Najlepszych! 2.0". Jego celem było wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Spośród wszystkich ofert 103 trafiły do oceny merytorycznej. Ostatecznie MNiSW przyznało finansowanie ponad 60 projektom, na łączną sumę blisko 10 mln zł.
Dzięki zdobytym środkom studenci będą mogli uczestniczyć m.in. w międzynarodowych konkursach i konferencjach. 

44. ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH
Terminy: zjazd odbędzie się od 10 do 15 września 2017 r.
Miejsce: Politechnika Wrocławska

Już niebawem odbędzie się 44. Zjazd Fizyków Polskich, czyli Kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizowany od 1920 r., co dwa lata, rotacyjnie we wszystkich ważnych polskich ośrodkach naukowych. Tegoroczny Zjazd organizują wspólnie Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Na Zjeździe zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki badań polskich naukowców, m.in. dotyczące niedawnego odkrycia fal grawitacyjnych. Udział w wydarzeniu weźmie 600 zarejestrowanych uczestników i ponad 1000 uczestników otwartych imprez towarzyszących. 30 wykładów plenarnych zostanie wygłoszonych przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy, m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla z fizyki: profesorów Shuji Nakamurę, Theodora Hänscha i Gerarda ‘t Hoofta.
Umiędzynarodowienie

NAWA przyjęta przez Sejm!

Umożliwienie powrotu polskim naukowcom do kraju, promocja polskiej nauki w świecie, a także zachęcenie do studiowania obcokrajowców w Polsce – to główne powody, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje NAW-ę, czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do życia.

Projekt ustawy o NAW-ie został dzisiaj przyjęty na 45. posiedzeniu sejmu. Nowa agencja rozpocznie działalność od najbliższego roku akademickiego. Cel: zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.
Nadawcą biuletynu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 529 27 18