Zapraszamy na konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki

wtorek, 22 listopada 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

Narodowy Kongres Nauki


Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres nauki

Konferencje programowe Narodowego Kongresu Nauki

Toruń 24-25.11.2016

W dniach 24-25 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki pt. „Rozwój humanistyki. Co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych w Polsce?”. Będzie to druga z cyklu konferencji programowych przygotowujących Narodowy Kongres Nauki zaplanowany na wrzesień 2017 roku.

Podczas konferencji zorganizowanej przez MNiSW oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika omówione zostanie m. in. znaczenie poszczególnych nauk humanistycznych oraz ich wkład w życie społeczno-gospodarcze kraju, a także tworzenie narzędzi wspierania promocji dorobku polskiej humanistyki. Konferencji towarzyszyć będą liczne seminaria, dyskusja panelowa Instytutu Książki oraz otwarta debata oksfordzka dla studentów zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W pierwszym dniu konferencji, w czwartek 24.11.2016 o godz. 14.00 na Wydziale Humanistycznym UMK rozpocznie się otwarta debata oksfordzka pt. „Postęp technologiczny, który nie idzie w parze z refleksją humanistyczną, to większe zagrożenie niż szansa”. Debatę poprowadzi Paweł Nowak, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Celem debaty jest zaprezentowanie tej formy dyskusji jako uniwersalnego narzędzia dydaktycznego, mogącego służyć w pracy edukacyjnej. Format debaty dopuszcza możliwość zadawania pytań również przez publiczność.

Również w czwartek 24.11.2016, o godz. 18.30 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się dyskusja panelowa Instytutu Książki pt. „Klasyka literacka dzisiaj – zbędny balast czy konieczny fundament?”. W dyskusji udział wezmą m. in. Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki; prof. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL), Dyrektor Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwida; dr hab. Andrzej Waśko (UJ) koordynator sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę; prof. UAM Wiesław Ratajczak (UAM) Kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Europejską w Instytucie Filologii Polskiej UAM oraz dr Edyta Gracz-Chmura, nauczyciel języka polskiego w II LO im. M. Kopernika w Mielcu.


Oficjalne otwarcie konferencji i wystąpienie wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odbędzie się w piątek 25.11.2016 roku o godz. 10.00 w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

Program konferencji programowej NKN oraz więcej informacji na temat konferencji opublikowane są na stronie internetowej MNiSW.


Wrocław 8-9.12.2016

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się kolejna, trzecia z cyklu konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Politechniką Wrocławską będzie „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”.

Celem konferencji jest zdefiniowanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką oraz znalezienie rozwiązań wspierających kreowanie innowacji, przepływ wiedzy pomiędzy nauką a biznesem, wdrażanie nowych rozwiązań i komercjalizację odkryć naukowych. Szczególną uwagę uczestnicy debaty poświęcą kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

Do udziału w debacie zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji ze szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce.

Program konferencji programowej NKN we Wrocławiu oraz formularz rejestracyjny opublikowany jest na stronie MNiSW.

Więcej informacji nt. konferencji programowych znajduje się na stronie internetowej Narodowego Kongresu Nauki.

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Tagi: Newsletter MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików