Informacja o liście czasopism naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych z dnia 17 września 2012 r.


Informacja o liście czasopism naukowych nieujętych w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach