Informacja o nowej skali ocen czasopism naukowych

środa, 22 września 2010

Uprzejmie informujemy, że Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne, w dniu 22 września 2010 r. zmienił skalę oceny czasopism naukowych. Na jej podstawie ocenił periodyki, których pisma z prośbą o zmianę liczby punktów jak i ankiety aplikacyjne wpłynęły do Ministerstwa do dnia 31 lipca 2010 r.

Obowiązująca  skala oceny czasopism naukowych:

a. Poczytność

Realny współczynnik wpływu czasopisma (ang. real impact factor, RIF), wyliczony dla czterech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku) czasopismo otrzymuje:
     
RIF większy niż 0,1 - 2,25

PUNKTACJA ZESPOŁU NAUK TECHNICZNYCH

Jedyna zmiana:
a. RIF większy niż 0,1 - 2,25
b. RIF z przedziału  (0,05 ; 01) - 1,5
c. RIF odnotowywany, ale mniejszy od 0,05 - 1,0

Realny współczynnik wpływu wyliczany jest, na podstawie dotychczas stosowanego wzoru. Obliczenie RIF redakcja dokumentuje wykazem cytowań z bazy SCIEx.

b. Upowszechnienie wyników nauki
           
Wydawcą lub patronem jest niekomercyjna instytucja naukowa  o zasięgu
co najmniej krajowym - 1,5 pkt
Streszczenia wszystkich publikacji  w języku kongresowym - 0,75 pkt
Ponad 70 % procent  prac  publikowanych w języku kongresowym - 0,75 pkt                        
Dostęp do streszczeń na stronie internetowej czasopisma - 0,75 pkt
Dostęp  do pełnych prac na stronie internetowej czasopisma - 0,75 pkt
Roczny nakład wszystkich zeszytów (tomów) większy niż 500 - 0,75  pkt
Średnioroczna ilość publikacji naukowych większa od 50 - 0,75 pkt
Wydawane rocznie  jako kwartalnik lub częściej - 0,75 pkt    
                                                                                                         
Razem (poczytność i upowszechnienie wyników nauki) maks. - 9 pkt

Nowa skala oceny czasopism nie posiadających IF:

liczba uzyskanych punktów z ankiety podlega zaokrągleniu, a czasopismo umieszcza się w wykazie z przypisaną  mu liczbą punktów z grupy 9, 6, 2, 1 wg zasady:

do    -  2,0 ocena: 1 pkt
2,25 -  4,5 ocena: 2 pkt
4,75 – 7,0 ocena: 6 pkt
7,25 – 9,0 ocena: 9 pkt

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików