Informacja o nowej skali oceny czasopism naukowych

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Uprzejmie informujemy, że Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i techniczne, w dniu 25 sierpnia 2010 r. opracował nową skalę oceny czasopism naukowych, która jest zgodna z Komunikatem nr 16 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany liczby punktów dla czasopism naukowych.

Równocześnie uprzejmie informujemy, że ankiety aplikacyjne czasopism naukowych, które wpłynęły do 31 lipca 2010 r. jak i pisma o zmianę liczby punktów, są oceniane zgodnie z nową skalą oceny.

a. Poczytność

Realny współczynnik wpływu czasopisma (ang. real impact factor, RIF), wyliczony dla czterech kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku) czasopismo otrzymuje:
     
0 pkt dla RIF < 0,05
0,5 pkt dla RIF = <0,05 ; 0,10>
1,0 pkt dla RIF = (0,10 ; 0,15>
1,5 pkt dla RIF = (0,15 ; 0,20>
2,0 pkt dla RIF = (0,20 ; 0,25>
2,5 pkt dla RIF = (0,25 ; 0,30>
3,5 pkt dla RIF = (0,30 ; 0,35>
4,5 pkt dla RIF = (0,35 ; 0,40>
6,0 pkt dla RIF  > 0,40

Realny współczynnik wpływu wyliczany jest, na podstawie dotychczas stosowanego wzoru. Obliczenie RIF redakcja dokumentuje wykazem cytowań z bazy SCIEx.

b. Upowszechnienie wyników nauki
           
Wydawcą lub patronem jest niekomercyjna instytucja naukowa  o zasięgu
co najmniej krajowym - 0 pkt
Streszczenia wszystkich publikacji  w języku kongresowym - 0 pkt
Ponad 70 % procent  prac  publikowanych w języku kongresowym - 1 pkt                        
Dostęp do streszczeń na stronie internetowej czasopisma - 0 pkt
Dostęp  do pełnych prac na stronie internetowej czasopisma - 0,75 pkt
Roczny nakład wszystkich zeszytów (tomów) - 0 pkt
Średnioroczna ilość publikacji naukowych większa od 50 - 0,50 pkt
Wydawane rocznie  jako kwartalnik lub częściej - 0,75 pkt
Razem (poczytność i upowszechnienie wyników nauki) maks. - 9 pkt

Nowa skala oceny czasopism nieposiadających IF:
liczba uzyskanych punktów  z ankiety podlega zaokrągleniu, a czasopismo umieszcza się w wykazie z przypisaną  mu liczbą punktów z grupy 9, 6, 2, 1 wg zasady:

<2             ocena: 1 pkt
2,25 -  4,5 ocena: 2 pkt
4,75 – 7,0 ocena: 6 pkt
7,25 – 9,0 ocena: 9 pkt

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików