INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA ANKIET APLIKACYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH

poniedziałek, 3 września 2012

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dotarcie do szerokiego grona redaktorów naczelnych i wydawców czasopism naukowych, uprzejmie informujemy, że  termin złożenia ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego do generatora ankiety został przedłużony do dnia 10 lutego 2012 r.

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom redaktorów naczelnych i wydawców czasopism naukowych, uściślono definicję redaktora statystycznego, redaktora tematycznego oraz zasady podziału na kategorie w części B wykazu czasopism punktowanych. Dodano również trzy nowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Równocześnie informujemy, że w generatorze ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego dodano pole „Informacje dodatkowe”, w których można wpisać wyjaśnienia stanowiące uzupełnienie odpowiedzi na pytania ankiety.


Szanowni Państwo,

informujemy, że dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności  naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej stosownie do zapisów art. 42 ust. 5  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), opracowano nowy system kryteriów i zasad  oceny czasopism naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części:

  1. A - czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor - IF), umieszczone w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  2. B - czasopisma nieposiadające obliczonego IF;
  3. C - czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Ankietę aplikacyjną czasopisma naukowego będzie można składać za pomocą generatora ankiety, który zostanie udostępniony w najblizszym czasie. Generator znacznie ułatwi proces składania aplikacji.

Ocena czasopism wydawanych za granicą, zgłoszonych do ewaluacji przez MNiSW, będzie odbywała się na tych samych zasadach, co ocena czasopism polskich.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików