Informacja o terminie i miejscu składania ankiet aplikacyjnych czasopism naukowych

poniedziałek, 24 stycznia 2011

Informujemy, że ankiety aplikacyjne czasopism naukowych należy składać w jednym z dwóch terminów: 31 lipca oraz 31 stycznia, na adres:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Wydział Działalności Statutowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
W przypadku wątpliwości związanych z oceną czasopisma,  uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny z:
- Urszulą Sadkowską w sprawach dotyczących postępowania związanego z oceną czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, tel. (22) 52 92 333, fax: (22) 52 92 391, e-mail: urszula.sadkowska@nauka.gov.pl, lub
- Anną Wolszczak w sprawach dotyczących postępowania związanego z oceną czasopism z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych, tel. (22) 50 17 112, fax: (22) 52 92 391, e-mail: anna.wolszczak@nauka.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików