Uwagi i zastrzeżenia do wykazu czasopism naukowych z dnia 17 wrzerśnia 2012 r.

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, ewentualne zastrzeżenia i uwagi dotyczące ww. wykazu czasopism prosimy zgłaszać do dnia 19 października 2012 r. na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Instrumentów Polityki Naukowej, ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące wykazu czasopism naukowych można uzyskać telefonicznie pod numerem: (22) 50-17-840.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików