Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

środa, 18 sierpnia 2010

Uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Zarządzeniem Nr 30 z dnia 21 czerwca 2010 r. powołał Zespół do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki humanistyczne i społeczne.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików