Cele programu COST

  • Ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących  pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research);
  • promuje zaawansowane badania multidyscyplinarne;
  • wyznacza trendy w nauce;
  • przewiduje i uzupełnia działania unijnych programów ramowych;
  • buduje Europejską Przestrzeń Badawczą (European Research Area);
  • podnosi poziom mobilności naukowców z Europy (poprzez tworzenie sieci naukowej wokół danej problematyki badawczej umożliwia nawiązanie współpracy naukowej pomiędzy badaczami z różnych krajów wchodzącymi w skład danej Akcji COST);
  • podnosi jakość europejskich badań naukowych;
  • łączy różne pokolenia naukowców i wspiera ich w dążeniu do realizacji tych samych celów.

COST składa się z tzw. Akcji COST (COST Actions). O Akcjach mówi się obrazowo, że są to swojego rodzaju ‘parasole’, pod osłoną których wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów, przez badaczy z różnych krajów, którym przyświeca ten sam cel.

Tagi: COST, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików