Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology)

Logo COST - niebieskie litery na białym tle

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Dla ludzi nauki jest to niepowtarzalna okazja by wspólnie, tworząc sieci finansowanych krajowo badań, rozwijać pomysły oraz nowe inicjatywy na wszystkich polach naukowych oraz technologicznych włączając w to nauki społeczne i humanistyczne. Akcje COST wprawdzie nie wspierają finansowo samych badań naukowych to jednak szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych.

Jako prekursor zaawansowanych badań multidyscyplinarnych, COST spełnia bardzo ważną rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).

Tagi: COST, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików