Inne informacje finansowe

(Jest to jedynie przykładowa część informacji dot. finansowania, bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w Vademecum COST i to Vademecum COST/ kontakt z przedstawicielem COST powinien być podstawą do dalszego postępowania przy wszelkiego rodzaju rozliczeniach).

GENERALNE NIEKWALIFIKOWANE KOSZTY:

 • VAT – nie jest istotne czy instytucja Grant Holdera  jest płatnikiem VAT czy też nie podatek VAT nie może zostać zwrócony w ramach COST i musi zostać opłacony ze źródeł innych niż COST.
 • Podatki
 • Rezerwy na  ewentualne,  przyszłe straty lub opłaty na poczet  długów
 • Niepotrzebne albo źle przemyślane wydatki
 • Wydatki, które zostały już opłacone lub otrzymały dofinansowanie z innych źródeł
 • Różnice spreadowe
 • Wydatki, które w sposób jasny i oczywisty nie łączą się z aktywnością Akcji COST
 • Różnego typu opłaty bankowe/ związane z wymianą pieniędzy oraz takie, skierowane do klientów indywidualnych

INNE KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

 • Koszty związane z rejestracją na konferencje
 • Honoraria za wykłady oraz związane z wykładami
 • Zakwaterowanie, transport, koszty pocztowe związane z otrzymaniem wiz
 • Ubezpieczenie zdrowotne i na życie
 • Ubezpieczenie bagażu oraz ubezpieczenie na wypadek odwołania lotu
 • Opłaty z powodu kar za odwołanie / zmianę terminu lotu
 • Dodatkowe koszty związane z podróżą samochodem takie jak: koszty paliwa  opłaty za autostradę  koszty wynajmu pojazdu
 • Wi-Fi, telefon, internet, pranie, mini-bar
 • Koszty druku i pocztowe
 • Krajowe i zagraniczne  opodatkowanie

Grant Holder powinien w przypadku zaistnienia wątpliwości dot. kwalifikowalności kosztów każdorazowo skontaktować się z COST.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

UCZESTNICY, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE ZWROT NA SPOTKANIACH MC:

 • Do 2 kandydatów  MC z 1 państwa (lub kandydatów zastępczych do MC) – należy być pełnoprawnym uczestnikiem danej akcji COST
 • Obserwatorzy MC z Near Neighbour Countries Institutions (NNC) – limit to 1 osoba z każdej zaakceptowanej organizacji i 2 osoby z 1 państwa
 • Obserwatorzy z organizacji badawczych (np. CERN) – 1 osoba z 1 irganizacji
 • Liderzy grup roboczych (working group leaders) z krajów uczestniczących

UCZESTNICY, KTÓRYM NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT NA SPOTKANIACH MC:

 • Obserwatorzy Akcji będący partnerami COST, zaaprobowanymi instytucjami z krajów partnerskich, organizacji międzynarodowych  oraz komisji europejskiej
 • Wszyscy inni uczestnicy, którzy nie zostali umieszczeni w kosztach kwalifikowalnych

SPOTKANIA MC – KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 1. ZAKWATEROWANIE:
  • Zwrot za hotel do 120 Euro za noc za osobę – w ten koszt wchodzi także śniadanie
  • Liczba noclegów przysługująca danemu uczestnikowi jest obliczana zgodnie z tym w ilu wydarzeniach zaakceptowanych przez COST osoba bierze udział (+ 1 noc – w uzasadnionych przypadkach gdy osoba przyjeżdża wcześniej na miejsce spotkania)
 2. POSIŁKI:
  • Max 2 posiłki dziennie – obiad i kolacja, śniadanie - nie kwalifikowalne
  • Posiłki dostarczone z innego źródła muszą zostać ujęte jako non-eligible costs
  • Prośba o większą ilość posiłków musi zostać przekazana do COST
 3. PODRÓŻ (tzw. długodystansowa):
  • Samolot – zawsze uznawany jako podróż długodystansowa – w celu uzyskania zwrotu za podróż należy dostarczyć do COST wszystkie niezbędne dokumenty takie jak karta pokładowa z imieniem i nazwiskiem. Zwrot przysługuje tylko w klasie ekonomicznej, koszt biletu nie może przekroczyć 1200 EUR, zwrotowi podlega też przewóz bagażu i rezerwacja miejsc
  • Koszty administracyjne nakładane przez biura podróży przysługują zwrotowi
  • Pociąg lub autobus – by zwrot został dokonany potrzebne są dokumenty takie jak – bilet z imieniem i nazwiskiem data i trasa przejazdu oraz nazwę przewoźnika
  • W przypadku autobusu klasa pierwsza druga i biznes podlegają zwrotowi
  • COST zapewnia tez dodatki na pociągi sypialne i szybkobieżne
  • Samochód (dokładny opis zwrotu kosztów podróży znajduje się w Vademecum str. 26)
  • Prom
  • Transport lokalny – autobus, pociąg, metro,  tramwaj prom – w przypadku, gdy opłaty za przejazd nie przekraczają 25 Euro  nie trzeba przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku, gdy kwota ta jest wyższa potrzebne będę dokumenty  wykazujące  potrzebę takiego wydatku.
  • Taksówka – tylko w  przypadku gdy brak jest możliwości przejazdu transportem publicznym
  • Gdy jest konieczność przejazdu  przed 7 rano lub po 22 – w przypadku wczesnego/ późnego lotu
  • Możliwość zwrotu za parking, prom

INNE KOSZTY KWALIFIKOWALNE:

 • WIZY
 • Odwołanie lotu, zmiana terminu lotu spowodowane zaistnieniem siły wyższej oraz chorobą (szczegóły VADEMECUM str. 28)

Tagi: COST

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików