Konwent Rzeczników

poniedziałek, 27 października 2014

W dniu 27 października 2014 r. rozpoczął swoją działalność Konwent Rzeczników, nowy organ opiniodawczy przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skład osobowy I Konwentu Rzeczników 2014 r.

Skład osobowy II Konwentu Rzeczników na lata 2015-2018:

Przewodnicząca:

 • prof. dr hab. Grażyna Skąpska

Członkowie:

 • prof. dr hab. Mirosław Adamczyk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
 • dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko
 • dr hab. Radosław Giętkowski
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Hasiewicz
 • prof. dr hab. Krzysztof Indecki
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Małek
 • dr hab. Krystyna Nizioł
 • dr hab. Radosław Olszewski
 • prof. dr hab. Sławomir Podlaski
 • dr hab. Łukasz Pohl
 • dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
 • prof. dr hab. Wojciech Tomasik

Konwent Rzeczników przejął zadnia realizowane przed jego powołaniem przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który uległ rozwiązaniu z dniem 27 października 2014 r.

Do obowiązków Konwentu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej,
 2. formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających
 3. z prowadzonych postępowań, na wniosek uczelnianych komisji dyscyplinarnych, które będą dotyczyć w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu własnością intelektualną,
 4. inicjowanie prac nad projektami określającymi zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.

Tagi: Konwent Rzeczników

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików