Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1662)

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że formularz wniosku, zostanie udostępniony w systemie teleinformatycznym OSF w drugiej połowie października 2016 r. (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z nowym formularzem wniosku, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).

Tagi: DUN, Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików