Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2016 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tagi: DUN, Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików