INFORMACJE TECHNICZNE

JAK PRZESŁAĆ DOKUMENTY

Przez platformę ePUAP, za pomocą formularza ogólnego do podmiotu publicznego.

JAKIE FORMATY PLIKÓW MOŻNA ZAŁĄCZYĆ DO FORMULARZA

doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades

JAK PODPISAĆ DOKUMENTY

Do wyboru: zaufany profil (darmowy) albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (płatny).

POMOC

ADRES SKRYTKI ePUAP MNISW:

/MNISW/SkrytkaESP

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików