ESFRI - Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych

wtorek, 12 sierpnia 2014

Europejskie Forum Strategiczne do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategic Forum on Research Infrastructures; ESFRI) powstało w 2002 r., od początku stawiając sobie za cel stworzenie w Unii Europejskiej najnowocześniejszej bazy badawczej na świecie, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę.

Działalność ESFRI  wpisuje się w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a tym samym podnoszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej. Jest to ciało wspierające spójną politykę krajów członkowskich UE w dziedzinie infrastruktury badawczej oraz inicjatywy sprzyjające lepszemu wykorzystaniu i rozwojowi istniejących infrastruktur, a także inkubator dla przedsięwzięć dotyczących rozwoju pan-europejskiej infrastruktury badawczej. W tym kontekście w 2006 r. powstała pierwsza „Mapa Drogowa” ESFRI (35 projektów o charakterze ściśle infrastrukturalnym, wybranych w drodze konkursu), która była dotychczas dwukrotnie aktualizowana (w 2008 r. oraz w 2010 r.). Mapa Drogowa ESFRI w obecnym kształcie zawiera 48 projektów, z których 10 jest w fazie implementacji. Kolejne uaktualnienie Mapy Drogowej ESFRI, połączone ze szczegółowym przeglądem projektów już obecnych na mapie, zostało zaplanowane na lata 2014-2016.

Należy podkreślić, że ESFRI nie jest ciałem decyzyjnym i nie zajmuje się dystrybucją środków finansowych. Realizacja projektów z Mapy Drogowej odbywa się w ramach niezależnych konsorcjów międzynarodowych, a ich faza implementacyjna jest finansowana z budżetów zainteresowanych państw członkowskich.

W ESFRI zasiadają przedstawiciele państw członkowskich UE (po 2 delegatów) oraz reprezentanci państw stowarzyszonych i Komisji Europejskiej (po 1 delegacie), a jego prezydium jest kadencyjne (na czele stoi zawsze wybitny naukowiec lub wysoki urzędnik dobrze zaznajomiony z problematyką infrastruktury badawczej, obecnie jest to prof. John Womersley, brytyjski fizyk, dyrektor Rady ds. Obiektów Naukowych i Technologicznych (STFC).

Uczestnictwo Polski w pracach ESFRI odbywa się na szczeblu plenarnym oraz w ramach grup roboczych.

Link do dokumentu: The ESFRI Roadmap 2010:

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri-strategy_report_and_roadmap.pdf#view=fit&pagemode=none

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików