Europejskie i międzynarodowe fora współpracy naukowej oraz programy międzynarodowe