Ewaluacja - Publikacja Ośrodka Przetwarzania Informacji

piątek, 14 stycznia 2011

 Jak ewaluować i monitorować efekty projektów sektora B+R i szkolnictwa wyższego 2012 (pod red. Barbary Warzybok i Pawła Kościeleckiego), poprzedzona wstępem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, została przygotowana w ramach projektu „Koncepcja funkcjonowania bazy danych o zrealizowanych projektach badawczych i infrastrukturalnych”, prowadzonego na zlecenie MNiSW.

Punktem wyjścia opracowania było kilka zasadniczych przesłanek.

Na świecie coraz bardziej docenia się znaczenie ewaluacji i monitorowania efektów w racjonalizacji polityk publicznych. W tym kontekście, w Polsce ciągle dostrzegalna jest stosunkowo niska kultura ewaluacyjna w sektorze B+R i w szkolnictwie wyższym.  Dotychczasowe analizy wyraźnie pokazują, iż w zasadzie ogranicza się ona do interwencji publicznych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, natomiast w działaniach dotowanych ze środków krajowych stanowi element obcy. Wciąż dominuje paradygmat tzw. Rozliczalności (odpowiedź na pytanie: czy dobrze wydaliśmy pieniądze?) zamiast oceny, jakie wyniki przyniosły konkretne inicjatywy wsparte publicznymi środkami. Rozwój kultury ewaluacyjnej potrwa długo. Proces ten wymaga bowiem zmian nie tylko w procedurach oraz rozwiązaniach formalnych i prawnych, ale przede wszystkim w sposobie myślenia, co wydaje się najtrudniejsze. Istotne jest zatem zapoczątkowanie działań mających na celu przenikanie kultury ewaluacyjnej z dość zamkniętego świata wdrażania polityki spójności UE do pozostałych sektorów administracji publicznej. Ponadto, istotną przeszkodą dla ewaluacji jest słaby dostęp do informacji o efektach projektów ze sfery B+R i szkolnictwa wyższego.

Publikacja jest adresowana do szerokiej grupy odbiorców.

Zapraszamy do składania komentarzy dotyczących zagadnień ewaluacji polityki naukowej w Polsce na adres: ewaluacja@nauka.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików