Finansowanie programów lub przedsięwzięć Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Finansowanie programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra obejmuje działania dotyczące:

  1. wspomagania restrukturyzacji jednostek naukowych przeprowadzanej przez organy administracji rządowej sprawujące nadzór nad tymi jednostkami lub przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk;
  2. rozwoju jednostek organizacyjnych działających na rzecz współpracy między nauką i gospodarką;
  3. dostosowywania kadr naukowych do warunków międzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej;
  4. tworzenia warunków do zatrudniania wybitnych uczonych w celu doskonalenia kadr w wybranych dziedzinach nauki;
  5. tworzenia warunków do rozwoju wybitnych młodych naukowców, w tym przez przyznawanie stypendiów naukowych;
  6. rozwoju infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki oraz jej zasobów w postaci cyfrowej.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych inicjatyw

Tagi: Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików