Dotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2014 r.

wtorek, 17 grudnia 2013

W związku z koniecznością zgromadzenia danych, które będą wykorzystane do podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2014 r., Ministerstwo przedstawia pismo do rektorów uczelni i dyrektorów jednostek naukowych oraz formularz informacji na temat pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w 2013 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików