Informacja dla rektorów uczelni niepublicznych w sprawie podziału dotacji z budżetu państwa na rok 2013

piątek, 18 stycznia 2013

W związku z pracami nad podziałem dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, o której mowa w art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Departament Budżetu i Finansów zwraca się z prośbą do uczelni niepublicznych o przekazanie niezbędnych danych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików