Informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

wtorek, 4 kwietnia 2017

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok. Instrukcja dotycząca importu danych w systemie POL-on zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego, Uczelnie publiczne, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików