Informacja dla rektorów uczelni w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok. Instrukcja dotycząca importu danych w systemie POL-on zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików