Informacja dla rektorów uczelni w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował wzór sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 wraz z objaśnieniami.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2015 rok. Instrukcja dotycząca importu danych w systemie POL-on zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW sporządzone sprawozdanie.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików