Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2013 r.

poniedziałek, 28 stycznia 2013

W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Ministerstwo zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie – według załączonych wzorów – informacje o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików