Informacja o przebiegu realizowanych w 2013 r. zadań inwestycyjnych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe

wtorek, 14 stycznia 2014

W związku z zakończeniem roku budżetowego, zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji, w formie zestawień tabelarycznych wraz z częścią opisową, o przebiegu realizowanych w 2013 r. zadań inwestycyjnych finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa z części 38 – Szkolnictwo wyższe.

Pliki do pobrania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików