Informacja w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r. dla uczelni publicznych

środa, 23 maja 2012

W związku z koniecznością opracowania przez uczelnie publiczne nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011 r. Ministerstwo przedstawia stosowne pismo do rektorów uczelni publicznych wraz z załącznikami. Ponadto Departament Budżetu i Finansów uprzejmie prosi o przedłożenie dodatkowej informacji o kształtowaniu się wynagrodzeń i przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych grupach stanowisk pracowniczych w 2011 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików