Nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

piątek, 18 lipca 2014

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 lipca 2014 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Powyższe rozporządzenie w dniu 22 lipca 2014 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw – Dz. U. poz. 959.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików