2017, 2018 – PLANOWANIE NABORU WNIOSKÓW

STAN NA 12.05.2017

Nazwa instrumentu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

UWAGI

Planowane rozstrzygnięcie

Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki *

31.08

wniosek należy złożyć w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja

pierwszy kwartał roku po złożeniu wniosku

Inwestycje aparaturowe *

31.08

wniosek należy złożyć w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja

pierwszy kwartał roku po złożeniu wniosku

Inwestycje budowlane *

31.08

wniosek należy złożyć w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja

pierwszy kwartał roku po złożeniu wniosku

Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

01.03.

2018

- wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE;

- wniosek składany w 2018 r. może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę w roku 2017

Mobilność Plus

15. 03. 2017

wrzesień 2017 r.

Działalność upowszechniająca naukę

31.10.

2017

Na rok 2018

Dotacja statutowa na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych

15.09*)

Na rok 2018 *) w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi termin ten może ulec zmianie

styczeń 2018 r.

Dotacja na prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

15.09*)

Na rok 2018 *)w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi termin ten może ulec zmianie

styczeń/luty 2018 r.

Restrukturyzacja jednostek naukowych

nabór ciągły

sukcesywnie

Specjalne urządzenia badawcze

15.09

Na rok 2018

marzec/kwiecień 2018 r.

Zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ze względu na szczególne potrzeby jednostki naukowej

nabór ciągły

sukcesywnie

Przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego

nabór ciągły

sukcesywnie

Specjalne urządzenia badawcze w zakresie infrastruktury informatycznej nauki

15.09

Na rok 2018

I kw. 2018 r.

Zapewnienie dostępu do informacji naukowej, Wirtualna Biblioteka Nauki

15.09

Na rok 2018

I kw. 2018 r.

NPRH

Dziedzictwo narodowe

nabór

Uniwersalia 2.1

Maj-Czerwiec

Uniwersalia 2.2

Fundamenty

Wrzesień

Dialog

nabór ciągły

Nagrody Ministra

Nauki

02.01-31.03

2017

Październik - Listopad

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

02.01-31.03

2017

Wrzesień

Diamentowy Grant

Nabór do 15.01

Przewidywany nabór: od połowy listopada 2017 do 15.01.2018

Lipiec 2017