List minister w sprawie propozycji uczestnictwa w nowym strategicznym obszarze badawczym Joint Programming in Research "Healthy and productive seas and oceans"


Szanowni Państwo,

mając na uwadze realizację inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie zwiększania efektywności i koordynacji badań w obszarze „Healthy and productive seas and oceans” Joint Programming in Research proponujemy, aby jednostki naukowe dokonały zgłoszenia zainteresowania udziałem w realizacji projektów badawczych w niniejszym obszarze wraz z propozycją ekspertów do danego obszaru.