Wolny dostęp do laboratoriów Wspólnego Centrum Badawczego (Opening up to JRC Research Infrastructures)

czwartek, 6 lipca 2017

Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej otwiera laboratoria naukowe dla osób pracujących w środowiskach akademickich i badawczych, w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), a ogólnie -  w sektorze publicznym i prywatnym.

WCB zezwala na dostęp do zaplecza dla naukowców z Państw Członkowskich UE, krajów kandydujących oraz Państw stowarzyszonych z programem UE na rzecz badań w Horizon 2020. Zapewnienie dostępu do WCB jest częścią strategii dotyczącej:

  • Zwiększenia rozpowszechniania wiedzy naukowej
  • Zwiększania konkurencyjności
  • Zmniejszania luki między badaniami a przemysłem.

Naukowcy będą mieli okazję pracować w następujących dziedzinach:

  • Bezpieczeństwa jądrowego (Euratom Laboratories)
  • Chemia
  • Nauki przyrodnicze
  • Fizyka i Nauki Ścisłe
  • ICT
  • Foresight

Wyniki badań realizowanych na terenie ośrodków WCB powinny uwzględniać misję JRC w zakresie wspierania procesu kształtowania polityki UE.

W projekcie pilotażowym WCB uczestniczą laboratoria, m.in. w Ispra we Włoszech dysponująca niezbędną infrastrukturą badawczą. Będzie o na oferować dostęp do infrastruktury poprzez specjalne zaproszenia do  realizacji projektów w dziedzinach bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz nanobiotechnologii.

Pozostałe placówki badawcze WCB w Belgii, Niemczech i Holandii planują stopniowo zapewniać otwarty dostęp, po zakończeniu fazy pilotażowej w latach 2017-2018.

Warunkiem otwartego dostępu jest naukowy cel  działań oraz społeczno-ekonomiczna zgodność badań z celami na szczeblu europejskim. Dostęp oparty jest o proces selekcji, dokonywany po zakończeniu procesu składania wniosków.

Dostęp do laboratoriów dla potrzeb rynku uzyskuje się po uiszczeniu opłaty związanej z pełnym dostępem do WCB i jest skierowany głównie do przemysłu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików