Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej ws. utworzenia Europejskiej Przestrzeni Umiejętności i Kwalifikacji

czwartek, 13 marca 2014

Do 15 kwietnia 2014 r. trwają konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia Europejskiej Przestrzeni Umiejętności i Kwalifikacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat barier, z którym stykają się osoby uczące się oraz pracownicy w związku z uznawaniem kwalifikacji i umiejętności zdobytych w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania.

Konsultacje koncentrują się, w szczególności, na następujących kwestiach:

  • w jaki sposób położyć nacisk na kwalifikacje bardziej dopasowane do potrzeb;
  • dalsze wzmacnianie powiązań między edukacją/szkoleniem, mobilnością i rynkiem pracy; dostosowanie się do trendów międzynarodowych;
  • zapewnianie spójności narzędzi i polityk dotyczących umiejętności i kwalifikacji oraz dalsze promowanie/wdrażanie podejścia zorientowanego na efekty kształcenia;
  • zapewnienie przejrzystości reguł i procedur w procesie uznawania umiejętności
    i kwalifikacji dla dalszego uczenia;
  • zwiększanie nacisku na kwestie zapewnia jakości;
  • zapewnienie uczącym się i pracownikom jednego punktu dostępu do informacji
    i usług wspierających Europejską Przestrzeń Umiejętności i Kwalifikacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/documents/skills-back_en.pdf

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików