Zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej ws. utworzenia Europejskiej Przestrzeni Umiejętności i Kwalifikacji


Do 15 kwietnia 2014 r. trwają konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie utworzenia Europejskiej Przestrzeni Umiejętności i Kwalifikacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat barier, z którym stykają się osoby uczące się oraz pracownicy w związku z uznawaniem kwalifikacji i umiejętności zdobytych w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania.

Konsultacje koncentrują się, w szczególności, na następujących kwestiach:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Komisji: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/documents/skills-back_en.pdf