Scieżka do tej strony

Strona główna » Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami?

Jak pracować naukowo za granicą i prowadzić wspólne projekty z zagranicznymi ośrodkami?

Współpraca zagraniczna jest możliwa przede wszystkim za pośrednictwem uczelni i jednostek naukowych. Wiele z nich ma umowy z partnerami zagranicznymi, mogą też oferować programy stypendialne.

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju regularnie ogłaszają konkursy na granty prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Unia Europejska oferuje naukowcom udział w największym programie badawczym w swoich dziejach – Horyzoncie 2020. Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy. MNiSW wspiera finansowo zarówno proces przygotowania wniosków, jak i udział polskich zespołów w realizowanych projektach.

Od 2006 roku przy Komisji Europejskiej działa gremium złożone z delegatów państw UE, które tworzy plan rozbudowy - nazywany 'mapą drogową" - pan-europejskiej strategicznej infrastruktury służącej działalności naukowej (ESFRI).

Polska utrzymuje naukowe relacje dwustronne z wieloma krajami na świecie. Tutaj można sprawdzić najnowsze informacje oraz dowiedzieć się, kto w MNiSW może odpowiedzieć na pytania dotyczące danego kraju

Uwaga! Najnowsze informacje o możliwościach współpracy z zagranicą znajdują się w aktualnościach i komunikatach na stronie głównej.