Język polski za granicą

 • Język polski należy do zachodniosłowiańskiej grupy języków indoeuropejskich. Ze względu na swoją strukturę zaliczany jest do języków fleksyjnych, syntetycznych. Jako odrębny język polszczyzna zaczęła się kształtować w X wieku, pełniąc ważną rolę w powstaniu i rozwoju państwa polskiego.

  Najdawniejsze zachowane zapisy pojedynczych słów w języku polskim pochodzą z XII wieku. Najstarsze zachowane pełne zdanie zapisane po polsku brzmi "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj". Znaleziono je w łacińskim tekście z 1270 roku. Do XIV wieku polszczyzna istniała tylko w regionalnych i ludowych odmianach mówionych. Literacka, ponadregionalna odmiana języka wykształciła się w XV i XVI wieku, o czym świadczy bogata literatura renesansowa napisana po polsku. Początkowo rozwój języka polskiego odbywał się pod silnym wpływem języków sąsiadów - niemieckiego i czeskiego, a także łaciny. W wiekach późniejszych zaznaczył się znaczny wpływ języka francuskiego, obecnie zaś język polski, podobnie jak inne języki europejskie, przejmuje wiele z języka angielskiego.

  Liczbę użytkowników języka polskiego można szacować na ponad 45 milionów osób, z czego ok. 38 milionów mieszka w Polsce. Językiem polskim posługują się liczne grupy Polaków lub osób polskiego pochodzenia, często już od kilku generacji mieszkających poza granicami Polski, m. in. w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, a także w Białorusi, Kazachstanie, na Litwie i na Ukrainie.

  Współcześnie język polski używany jest w Polsce w postaci urzędowej, literackiej formy ogólnopolskiej, która powstała na podstawie dialektów Wielkopolski i Małopolski, a także pod wpływem dialektu Mazowsza. Lokalnie, najczęściej w odmianie mówionej, używane są dialekty, takie jak kaszubski, śląski, małopolski, mazowiecki i wielkopolski.

  Najobszerniejsze słowniki języka polskiego obejmują ponad 130 000 jednostek, z czego ok. 20 tysięcy znajduje się w codziennym użyciu.

  Coraz więcej osób uczy się języka polskiego jako obcego. Ich liczbę można szacować na blisko 10 000 na całym świecie, z czego ok. jedna trzecia studiuje język polski w uniwersytetach i szkołach językowych w Polsce. Nie odstrasza ich fakt, że niektóre rzeczowniki w języku polskim mogą mieć aż 14 różnych form fleksyjnych, nie obawiają się wymowy łamańców językowych typu "W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie". Ze zdumieniem odnajdują w polszczyźnie słowa znane im ze swoich języków. Dla Niemców będą to np.: dach, blacha, jarmark, gmach, ratusz; dla Włochów: fontanna, gracja, pomidor, parapet; dla Francuzów: bagaż, bilet, bukiet, romans, wizyta; dla Anglików i Amerykanów: trener, komputer, dyskietka, biznesmen, folder, mikser, drybling, relaks, keczup, dżinsy. Każdy z nich bez problemu rozpozna tematykę tekstów prasowych, których tytuły brzmią na przykład tak: "Racjonalna polityka ekonomiczna", "Katastrofalna inflacja - bank centralny interweniuje", "Konferencja prasowa ministra finansów", "Korupcja koalicji", "Skandal w USA - prezydent i praktykantka".  A to wszystko jest po polsku!

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w okresie przerwy międzysemestralnej w 2017 r. (styczeń-luty) ”Kursu Romańskiego 2017” dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich. Do udziału w konkursie MNiSW zaprasza szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

  Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej

 • Pokaż ciąg dalszy wydarzeniaczytaj więcej